woensdag 18 december 2019

Your own special way

A few months ago I wrote a blog about my experiences with Diversity and Inclusion.

I learned that despite the differences between people we have to make sure that we don't exclude people.

And I become aware that diversity and going your own special way enrich our live.

This seems to me a nice Christmas thought.

Watch this video and see how an attentive gesture can make a difference:Saxion Bibliotheek Team
 wishes everyone a
 Merry Christmas and a Happy New YearText: Doro
Video: YouTube

maandag 16 december 2019

Renate en Sarah van Saxion Research Services vertellen over onderzoeksondersteuning en RDM


“Onderzoek in Uitvoering” was dit jaar het thema van het SIA-congres dat half november in Nieuwegein plaatsvond. In lezingen, workshops, debatten en ontmoetingen draaide alles om praktijkgericht onderzoek binnen hogescholen. Saxion was goed vertegenwoordigd in het inhoudelijke programma en leverde een bijdrage aan vijf van de twaalf presentaties tijdens het congres. Sarah Coombs en Renate Mattiszik, beiden verbonden aan Saxion Bibliotheek en Saxion Research Services (SRS) doen verslag.


Het thema sloot aan op de fase waarin Saxion zich bevindt
Renate Mattiszik, werkzaam als Data Librarian binnen Saxion: “SIA is één van de grootste subsidieverstrekkers voor hbo-onderzoek en organiseert dit congres jaarlijks. Het thema van dit jaar sloot goed aan op de fase waarin onderzoeksondersteuning binnen Saxion zich inmiddels bevindt. Vanuit SRS, waarin een aantal Saxion-afdelingen samenwerken, ondersteunen we onze onderzoekers bijvoorbeeld met de Research Drive. Op verzoek van SURF, waarmee we als eerste klant een pilot draaiden, hebben we vanuit Saxion verteld over hoe we deze cloud-toepassing binnen onze hogeschool inzetten. Onderzoeker Gerald Ebberink, verbonden aan het Saxion-lectoraat Nanotechnology, deelde zijn ervaringen als gebruiker. Vervolgens hebben we toegelicht hoe Saxion Research Services is opgezet en hoe we vanuit die dienst het werken met de Research Drive ondersteunen. Tenslotte zijn we nog iets verder uitgezoomd: Hilke Koers van SURF legde uit hoe de Research Drive is ontwikkeld en wat de plannen voor de toekomst zijn.”


Saxion-ervaringen met het gebruik en de ondersteuning van de Research Drive
Sarah Coombs, adviseur voor Research Support binnen Saxion, vult aan dat Saxion destijds zelf contact zocht met SURF om te onderzoeken in hoeverre de clouddienst ingezet kon worden om binnen de hogeschool een slag te slaan met het centraal opslaan en (met externen) delen van onderzoeksdata. Gangbare platforms als Dropbox, Evernote, OneDrive en Google Drive werden weliswaar door onderzoekers ingezet, maar vormden geen gegarandeerd veilige omgeving om data op te slaan en te delen. Sarah: “Onderzoekers moesten hun data kwijt en zochten zelf naar dit soort oplossingen. De organisaties achter dit soort platforms zijn niet altijd betrouwbaar als het om privacy gaat. De komst van de AVG gaf, naast de steeds verdere verzuiling van het datalandschap, meer dan voldoende aanleiding om als hogeschool te zoeken naar een centrale en veilige oplossing voor het stallen en gebruiken van onderzoeksdata. Gerard Ebberink kon in zijn presentatie als directe gebruiker van onze Saxion Research Cloud Drive vertellen hoe hij met zijn onderzoeksteams van die verschillende platforms is overgegaan naar deze centrale Saxion-clouddienst.”


Hoewel SURF, gevoed door de resultaten uit de Saxion-pilot, nog stevig verder ontwikkelt aan de Research Drive, heeft de clouddienst zijn weg inmiddels ook binnen de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) gevonden. Fontys en de Hanzehogeschool verkennen momenteel de mogelijkheden van de Research Drive voor hun eigen onderzoekslandschap.


“We geven persoonlijke uitleg of workshops aan onderzoeksteams, nemen de onbekendheid weg en helpen onderzoekers op weg.” – Renate Mattiszik

Binnen Saxion is de Saxion Research Cloud Drive steeds meer gemeengoed aan het worden. Directe ondersteuning in het gebruik vindt plaats via SRS. Renate: “Zodra een onderzoeker zijn onderzoeksproject begint in te richten voor de uitvoerende fase, krijgt hij toegang tot een gedeelte van de Research Cloud. Vanuit SRS is er een datasteward beschikbaar, die de onderzoeker wegwijs maakt in de cloud: hoe ga je data delen , met wie ga je welke data delen,  en hoe houd je je informatie goed geordend? Maar ook: waar moet je aan denken als je data deelt? We geven persoonlijke uitleg of workshops aan onderzoeksteams, nemen de onbekendheid weg en helpen onderzoekers op weg. Daarna kunnen zij zelf vormgeven aan hun onderzoek en het stallen en gebruiken van de data. SRS komt in een volgende fase weer aan bod. Als het onderzoek is afgerond, helpen en adviseren wij bij het overzetten van de data. Voor lange termijnopslag in de Repository en bij het open access beschikbaar stellen ervan, als dat van toepassing is. We geven daarbij advies. Bijna altijd is dat maatwerk, want elk onderzoek heeft zijn eigen kenmerken en randvoorwaarden.”


“Je ziet dat de techniek stagneert, als er nog nagedacht wordt over een beleidsrichting.” – Sarah Coombs

Als pilot-afnemer van de Research Drive bevindt Saxion zich in de experimentele voorhoede van het centraal faciliteren van de veilige clouddienst voor onderzoeksdata binnen hogescholen. Dat proces verloopt met vallen en opstaan. Sarah Coombs is daar eerlijk over: “Niet alles gaat natuurlijk vlekkeloos, maar dat hoort bij pionieren. Vanuit SRS proberen we steeds een schakel te zijn tussen SURF als ontwikkelaar en onze onderzoekers als gebruikers van de Research Drive. Als we kijken naar wat de Research Drive op papier qua datavolume aan zou moeten kunnen, dan zien we dat nog niet altijd terug in de praktijk. Toch zetten we belangrijke stappen. Niet alleen voor onszelf als Saxion, maar ook om andere hogescholen een goede start te kunnen bieden.”


Seinen op groen
Die start zit hem niet alleen in het technisch inbedden van de Research Drive in het ict-landschap binnen de hogeschool, maar begint volgens Sarah en Renate met maken van beleidskeuzes. Het beleid is uiteraard niet in beton gegoten, maar moet meebewegen met het sterk in ontwikkeling zijnde vakgebied. Sarah: “Je ziet wel dat de techniek stagneert, als er nog nagedacht wordt over een beleidsrichting. Bij Saxion stonden wat dat betreft de seinen op groen. Bijvoorbeeld door het vaststellen van richtlijnen waarmee onderzoekers naar centrale dataopslag geleid worden. We hebben er destijds ook voor gekozen twee landelijke experts op het gebied van Research Data Management mee te laten denken over het vormgeven van ons eigen RDM-beleid. Ik denk dat dat een goede zet is geweest.”


Tijdens het SIA-congres was Saxion betrokken bij de workshops:
·         De Kennisketen in gesprek (Marjolein den Ouden – lector Technology Health & Care)
·         L.INT-lectoren: spagaat of bug? (Aleksander Andreski – associate-lector Nanotechnologie)
·         SURF Research Drive: een cloud-oplossing voor dataopslag en samenwerken aan onderzoek (Gerald Ebberink – onderzoeker Nanotechnology, Sarah Coombs – adviseur Research Support, Renate Mattiszik – Data Librarian)
·         Maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek (Sarah Coombs – adviseur Research Support)
·         Impact en ethiek van techniek (Steven Dorrestijn – lector Ethiek & Technologie)

Het volledige programma is nog toegankelijk.tekst: Anne Hurenkamp

woensdag 11 december 2019

My first vlogVandaag was het extra druk in Saxion Bibliotheek Deventer.
De bibliotheek bood in samenwerking met de Saxion VideoUnit diverse activiteiten en workshops aan.

De kunst van het vloggen

Als informatiespecialist leek het me interessant om mee te doen.
Ik koos voor deelname aan de workshop Vloggen. Samen met studenten van ACT, die extra uit Enschede hier naartoe waren gekomen en nog twee collega's van ICTO kreeg ik uitleg over de kunst van het vloggen. Vlogtrainer Lars van Taaluilen leidde  onze workshop en hij bracht ons de beginselen van het vloggen bij. En natuurlijk hoort bij een workshop ook een actief gedeelte waar ik zelf aan de slag moest. De opdracht luidde: maak zelf een opname!

Hieronder vind je  het onversneden filmpje dat ik heb opgenomen:


Met de hele groep  bekeken we "my first vlog". Ik kreeg  tips waar ik de volgende keer op zou kunnen letten. Zo moest ik bijvoorbeeld meer rekening houden met licht en geluiden en beter in de cameralens kijken.

Helaas was er geen tijd meer om het filmpje te bewerken en moeten jullie het doen met de "rauwe" versie. Het was een interessante en leerzame workshop. Wie weet, maken we in toekomst meer Saxion Bibliotheek vlogs.

Tekst en video: Doro Heine

woensdag 13 november 2019

Sta je aan of sta je uit?

Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de weg? Wanneer kies jij om aan of uit te staan?

Kom op 3 december naar Saxion Bibliotheek Enschede of
op 11 december naar Saxion Bibliotheek Deventer.

Tussen 10.00 en 15.00 uur kun je

 • ervaren of jij van je smartphone af kunt blijven
 • ontdekken waarom studeren met video zo effectief is
 • zelf het allergevaarlijkste nepnieuws maken
 • je eigen wereld creëren met een greenscreen
 • leren vloggen in een lesuur
 • de Horen, Zien en Swipen lijst ontdekken, met mediaverhalen die jij gezien móet hebben
 • ontdekken wat je met podcasts in het onderwijs kunt
 • aan de slag met een 360 graden-camera
 • werken met VR- & AR-apps en –tools
 • ontdekken welke informatie de bibliotheek heeft over mediawijsheid


…of neem via video.saxion.nl een kijkje op afstand via onze 360 graden-livestream!
Saxion Bibliotheek en de Saxion VideoUnit nodigen je van harte uit!

dinsdag 8 oktober 2019

7e editie van de APA Manual

Op 1 oktober verscheen de 7e editie van de Publication Manual of the American Psychological Association.

In de nieuwe editie zijn er richtlijnen veranderd voor het verwijzen in de tekst en het vermelden van publicaties in de bronnenlijst.

Hierbij alvast een aantal wijzigingen:
 • bij het vermelden van de uitgever wordt de plaatsnaam weggelaten, 
 • bij een webpagina wordt ook de naam van de website vermeld (behalve als auteur/organisatie en naam van website gelijk zijn)
 • bij e-books wordt ook de naam van de uitgever vermeld.

De Werkgroep APA, verantwoordelijk voor De APA-richtlijnen uitgelegd (2e editie), bekijkt de komende maanden de 7e editie en maakt een overzicht van alle wijzigingen die betrekking hebben op de Nederlandse handleiding. Vervolgens wordt bekeken welke wijzigingen worden overgenomen in een eventueel 3e editie. Het valt nu nog niet te zeggen wanneer dit zal gebeuren.
Als lid van de Werkgroep APA zal ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Zie voor meer informatie de blog van The APA-Team van HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) 

Marij. 

maandag 30 september 2019

Deutsche Ausgabe: De APA-richtlijnen uitgelegd

Auf vielfachen Wunsch wurde am 18. September die deutsche Ausgabe "Erläuterung der APA-Richtlinien: Ein praktisches Handbuch für die Quellenangabe im Hochschulwesen" veröffentlicht.
Es handelt sich dabei um die Übersetzung des niederländischen Handbuchs "De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs".  Die deutschsprachige Ausgabe wurde ebenfalls von der Werkgroep APA (APA-Arbeitsgruppe), an der ich im Auftrag von Saxion teilnehme, zusammengestellt und steht als kostenloser Download zur Verfügung.

Diese Publikation erscheint nur als Download, aber die PDF-Datei ist zum Ausdrucken und Binden geeignet.
Es wurden keine Richtlinien geändert; die Richtlinien sind identisch mit den niederländischen APA-Richtlinien.

Für eine englischsprachige Ausgabe hat die Arbeitsgruppe keine Genehmigung der American Psychological Association erhalten.
Die Tilburg University hat die Citing Sources According to APA Guidelines gemäß den APA-Richtlinien erstellt.

Als kleine Zugabe habe ich hier für Euch die Beschreibung des Handbuches nach APA gemacht:

Werkgroep APA. (2019). Erläuterung der APA-Richtlinien: Ein praktisches Handbuch für die Quellenangabe im Hochschulwesen [De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs]. Abgerufen am 30 September 2019, von  https://www.auteursrechten.nl/apa

Marij.

vrijdag 6 september 2019

Gratis online cursus Big Data en statistiek


Deze week is de gratis online cursus over Big Data en statistiek gestart. Hoe ga je te werk met big data? Hoe verzamel je de juiste data? En hoe kun je deze het beste analyseren en visualiseren? De cursus is het resultaat van de samenwerking tussen de OU, de CBS Academy en Zuyd hogeschool. Aansluiten bij dit zes weken lopend traject kan nog.


Dit traject kan gratis worden gevolgd, maar kan ook worden afgerond met een officieel certificaat van de Open Universiteit. Dit traject gaat van start op 2 september 2019. De gecertificeerde variant kost €100,-. Je bent per week ongeveer 4-5 uur bezig met het bestuderen van instructies, voorbeelden en het maken van opdrachten. Om een certificaat te behalen moeten de opdrachten met een voldoende zijn afgerond. Je ontvangt tevens een feedback op je ingeleverde opdrachten.

Meer informatie en aanmelden kan op de website: Big data en statistiek

Marij.

vrijdag 19 juli 2019

Wat er werkelijk gebeurt in hogeschoolbibliotheken


Niet alleen het schrijven, maar ook het bibliotheekwerk heeft mijn hart. Vandaag zit ik als informatiespecialist aan de balie van Saxion Bibliotheek op de laatste dag voor de zomersluiting. "Wat zou zo'n laatste middag nog brengen?" denk ik, terwijl ik mijn fiets in de stalling zet en via de trap de centrale hal in loop.


Een plek die niet oordeelt
Wanneer ik de bibliotheek heb "opgestart" en om 11.00 uur de deuren open, staat er al direct een student naast me. Of ik Mariska ben, de decaan met wie hij een afspraak in de bibliotheek heeft. Hij laat me op zijn smartphone een mailwisseling zien. In een flits lees ik dat hij problemen heeft en het gesprek met de decaan zodoende goed kan gebruiken. Al snel arriveert de decaan en gaat ze met de student in gesprek, in één van onze ruimtes waar dat rustig en anoniem kan. De bibliotheek is een plek van ontmoeting en begeleiding. Een plek voor iedereen, een plek die niet oordeelt.


Inlezen in een lange stille zomervakantie
Ik help een studente die zich in de lange stille zomervakantie alvast wil verdiepen in het onderwerp Verslavingszorg, waar ze straks tijdens haar stage mee te maken krijgt. We bekijken wat handig voor haar is: zijn de boeken die op de plank staan toereikend voor haar vraag, of kan ze beter in de databanken duiken, die aanvullend heel wat artikelen en e-books over dit onderwerp leveren? Hm, dat ene boek is toch wel handig, maar ook weer niet helemaal. We bespreken de mogelijkheden om er een gedeelte uit te scannen. Dat kan, maar daar zitten regels aan, qua auteursrecht. Ik geef haar uitleg, zodat ze zelf haar keus kan maken. Een opgeluchte studente zet even later een tas vol boeken op de balie. Het schooljaar zit er op, haar klus is geklaard. Ze levert de literatuur met plezier in. We maken een praatje en ze wenst me een fijne zomer.


Studenten helpen hun blik te verbreden
Dan staat er aankomend student te neuzen bij de boeken over Communicatie. Hij gaat volgend jaar de opleiding HBO-ICT volgen en is geïntrigeerd door het onderwerp Social Engineering, in relatie tot communicatie. "Hoe kan ik een gesprek met iemand zo vormgeven dat hij me dingen vertelt, die hij eigenlijk niet had willen vertellen?" legt hij me uit. "Hoe kan ik straks als ict'er in gesprek met de klant verbloemen dat ik een fout heb gemaakt?" Er schiet van alles door me heen, maar ik bedenk dat ik een informatiespecialist ben en dat mijn eigen mening er hier niet toe doet. "Of je je antwoord in deze boeken vindt, betwijfel ik," antwoord ik hem. Ik wijs hem op een aantal van onze databanken, die de nodige artikelen en e-books over het onderwerp bevatten. Wel stel ik hem een wedervraag, om zijn blik te verbreden: "Denk je ook niet dat de ethische aspecten rond zo'n onderwerp interessant zijn om te onderzoeken?" Ook adviseer ik hem goed over zijn zoektermen na te denken en ze op te schrijven. "Social hacking," dat heeft er ook mee te maken, zegt hij. Hij verlaat de bibliotheek zonder boek, maar met het idee om in onze databanken te gaan zoeken. "Kom ik wel uit, ik ben ict'er" vertrouwt hij me toe. Ik antwoord dat ik alle vertrouwen in hem heb.

Niet voor niets
Ik zat hier vanmiddag niet voor niets, op zo'n laatste zomerse vrijdag, vlak voor onze zomersluiting. Ik denk aan het nieuwe schooljaar. Over vier weken openen we onze bibliotheekdeuren weer. Dan laten we niet alleen weer een heleboel klanten binnen, maar gaan we als informatiespecialisten zelf ook weer de hogeschool in. We zijn er weer voor onderzoekers die advies nodig hebben over hun research data, om met docenten onderwijs te maken en ons licht te laten schijnen over contentvraagstukken waar elke grote organisatie mee worstelt. Ons vak is breed geworden de afgelopen jaren.


Veiligheid en houvast
Tegen sluitingstijd ruim ik wat op. Ik schuif de stoelen aan en krijg daarbij een vriendelijk en dankbaar knikje van één van onze buitenlandse studenten. Hij heeft hier de hele middag nog zitten studeren, is een vaste dagelijkse bezoeker en komt af en toe een praatje maken. Ik schat in dat hij geen groot sociaal netwerk heeft en dat de bibliotheek hem wat houvast en veiligheid biedt in zijn dagelijkse ritme. Ongetwijfeld kan hij niet wachten tot we half augustus onze deuren weer openen.


Landen, ontmoeten, zoeken en vinden
Terwijl ik de bibliotheekdeur op slot draai en naar mijn fiets loop, bedenk ik dat alle functies van een bibliotheek vanmiddag weer zo mooi bij elkaar kwamen. De bibliotheek is een plek waar je veilig, zonder oordeel kunt 'landen'. Om te verblijven, te ontmoeten en om op zoek te gaan naar kennis. Als je daarbij hulp nodig hebt, dan is daar een informatiespecialist. Geen selfservice-machine waar de klant zijn boeken in- en uitcheckt. Nee, een mens, een professional. Die er is voor een praatje, bemoediging, inhoudelijk advies, soms een kritische wedervraag om een blik te verbreden en met gouden zoektips om, in dit geval, studenten en medewerkers in contact te brengen met al die plekken waar ze nog kwalitatief goede informatie kunnen vinden. Zonder oordeel, vanuit liefde voor het vak en met hart voor de klant.


Anne Hurenkamp

donderdag 18 juli 2019

Enjoy the summer! Enjoy your holidays!


" Rest is not idleness, and to lie sometimes on the grass on a summer day listening to the murmur of water, or watching the clouds float across the sky, is hardly a waste of time." -John Lubbock


The Saxion Library Bloggers wish everybody
a joyful and relaxing summer break!

See you back in august!

Anne, Doro, Loana, Marij and Mirjam

Foto: Doro 

Saxion Library is closed from July 22 - August 16
Adjusted opening hours from August 19 - August 30 
Further information you will find at

woensdag 19 juni 2019

Creëer meerwaarde met je scriptie!


Is je scriptie al af en ben je afgestudeerd?

Het zou toch zonde zijn als je afstudeerwerk onderin de la zou verdwijnen!

Ook jouw afstudeerproduct is van grote waarde voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. Plaats je onderzoek daarom in de HBO Kennisbank, deel je werk met anderen en creëer meerwaarde.

De HBO Kennisbank maakt jouw werk en dat van anderen zichtbaar en beschikbaar voor uitwisseling en hergebruik. De HBO Kennisbank is hierdoor een belangrijk toegangspoort tot de onderzoeksresultaten van je hogeschool.

Neem voor meer informatie contact op met je eigen academie!

door Doro Heine


woensdag 12 juni 2019

Scriptie schrijven? Laat je inspireren!


Ben je al aan het afstuderen of moet je misschien nog beginnen?

Heb je al een idee voor je afstudeeronderwerp?

Ben je benieuwd wat en hoe anderen het hebben gedaan?

Wellicht is dan de HBO Kennisbank een mooi startpunt en inspiratiebron voor je onderzoek!


De  HBO Kennisbank is de grootste kennisbank van het hbo waarin je meer dan 50.000 publicaties vindt, geschreven door studenten, onderzoekers en lectoren.
Filter op jouw opleiding, vakgebied of thema en vind scripties, onderzoeksrapporten en artikelen waardoor je inspiratie kunt opdoen voor je eigen onderzoek, allemaal gratis en open access beschikbaar.
door Doro Heine


woensdag 15 mei 2019

Saxion Bibliotheek Enschede start met inloopspreekuur Scriptie Support

Tot aan de zomervakantie kun je elke woensdagochtend van 9.00-10.00 uur bij Saxion Bibliotheek Enschede gebruik maken van het inloopspreekuur Scriptie Support.

In de instructieruimte van de bibliotheek in Enschede (F2.14) kun je bij een informatiespecialist terecht met vragen over je scriptie.

Denk daarbij aan:
Hoe herken je een goede bron?
Had je andere of betere bronnen kunnen gebruiken?
Hoe ziet een goede literatuurlijst er uit?
Heb je de gevonden resultaten volgens de regels in je scriptie verwerkt?

Vervolgafspraak
Heb je meer begeleiding nodig of is het handig om dieper op de onderwerpen in te gaan, dan is het nog steeds mogelijk om een individuele (vervolg)afspraak voor Scriptie Support te maken. Dat kan via saxionbibliotheek.nl.

Pilot
Het inloopspreekuur in Enschede betreft een pilot. Bij voldoende belangstelling beslist Saxion Bibliotheek of het spreekuur na de zomer voortgezet en uitgebreid wordt.

donderdag 18 april 2019

Hoe ik leerde wat Diversiteit en Inclusie werkelijk betekenen


Samen met andere collega’s van verschillende academies en afdelingen heb ik de Surprise Training Diversiteit gevolgd onder de leiding van Safoura Ghaeminia en Bart van Haaster, beiden docent bij Academie Mens en Maatschappij.

EyeopenersDe drie workshop van deze training waren voor mij eyeopeners. Zat ik bij inclusie en diversiteit eerst vooral te denken aan culturele verschillen, zo leerde ik tijdens deze bijeenkomsten dat het meer is dan dat. Ieder mens heeft namelijk meervoudige identificaties, die gebaseerd kunnen zijn op gender, taal, afkomst, familie etc. Die ‘Duitser’ bijvoorbeeld is meer dan iemand die uit Duitsland komt, met alle (voor)oordelen die erbij horen. Dat betekent dus dat groepen altijd divers zijn. Maar er is in groepen niet altijd dezelfde ruimte voor de verschillende identificaties. Men heeft de neiging overeenkomsten te benadrukken en verschillen te onderdrukken door aanpassingsgedrag.

Niet op verschillen focussenIk ben me bewust geworden dat iedere persoon deel uitmaakt van vele collectieven, ook is dat niet altijd zichtbaar. Uiteindelijk gaat het erom overeenkomsten met anderen te vinden en niet te focussen op verschillen. En het was voor mij heel interessant te zien hoe belangrijk het is om op de goede manier te communiceren om te voorkomen dat men mensen uitsluit. De communicatie laten werken vanuit het verschil tussen intentie en effect. Gesprekken met ervaringsdeskundigen vormden een mooie afsluiting van de workshopreeks. Mooi om te horen hoe mensen bezig zijn om onze samenleving inclusiever te maken of tenminste aan de bewustwording ervan werken.

AmbassadeurAan het einde heb ik mijn ambassadeursproject gepresenteerd: het samenstellen van een LibGuide, een verzameling van bronnen (boeken, artikelen, websites, filmpjes etc.) op het gebied van diversiteit en inclusie. De LibGuide Diversiteit en Inclusie is voor iedereen toegankelijk via de bibliotheekcatalogus. 


Tekst en foto: Doro Heine

dinsdag 2 april 2019

De APA-richtlijnen uitgelegd in Endnote web

Het boek “De APA-richtlijnen uitgelegd” is bestemd voor het hoger onderwijs. De oorspronkelijke normen van de “Publication manual of the American Psychological Association” zijn als uitgangspunt genomen voor het boek "De APA-richtlijnen uitgelegd". Op enkele punten wordt  afgeweken van de oorspronkelijke normen als de richtlijnen in het Engelse taalgebied botsen met de taalregels in Nederland.Endnote Web is software die helpt bij het opbouwen, beheren en gebruiken van een persoonlijke bibliotheek. Vanuit Endnote Web zet je met de APA 6th style bibliografische gegevens van documenten via “Cite While you Write” volgens de Amerikaanse APA stijl in een Word-document. Endnote web heeft nu ook de stijl ”APA 6th Nederlandse editie” toegevoegd. Deze stijl komt overeen met het boek: “De APA-richtlijnen uitgelegd”.

HOE?
Kies in Endnote Web bij “Bibliography” de Bibliographic style: APA 6th Nederlandse editie.In Word kies je daarna voor de APA 6th Nederlandse editie.Fluitje van een cent!
Toch hulp nodig bij het zoeken en verwerken van literatuur? 
Mail voor een afspraak naar libraryservices@saxion.nl

Marij 

dinsdag 19 februari 2019

Boeken en artikel aanvragen uit andere bibliotheken: er is wat veranderd!

Heb je als Saxion-medewerker of -student een boek of artikel nodig uit de collectie van een andere hogeschool- of universiteitsbibliotheek in Nederland? Zoek het via Worldshare en vraag het boek of artikel aan via de balie van Saxion Bibliotheek Deventer of Enschede. Je kunt je aanvraag ook rechtstreeks per e-mail sturen aan ibl.sb@saxion.nl.


Hoe werkt het?
Het aanvragen van boeken en artikelen voor Saxion-medewerkers is gratis. Als student betaal je € 5,00 per boek of artikel. Bij een artikel geldt dat bedrag voor de eerste 10 pagina’s. Is het artikel langer, dan kost elke extra pagina € 1,00. Het is voor Saxion Bibliotheek alleen mogelijk om boeken en artikelen uit collecties van Nederlandse Hogescholen en Universiteiten te verzorgen.


Nieuw bibliotheeksysteem
Omdat Saxion Bibliotheek is overgegaan op een nieuw bibliotheeksysteem kun je als Saxion-medewerker niet langer als zogenaamde IBL-eindgebruiker met je eigen account aanvragen in PiCarta doen. Je hebt hierover als voormalig 'eindgebruiker' een persoonlijk bericht ontvangen van de bibliotheek.


Kunnen we je verder helpen?
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je via ibl.sb@saxion.nl contact opnemen met Marianne Janssen van Saxion Bibliotheek.


woensdag 6 februari 2019

Nieuw voor Saxion: Gartner-databank (ICT, Finance, Supply Chain Management, Marketing)

Waar vind je betrouwbare en up to date informatie op het gebied van ICT/Innovatie en Finance (waaronder Blockchain), Supply Chain Management en Marketing?
Als Saxion-student en –medewerker kun je vanaf nu gebruik maken van Gartner. Dit is een gerenommeerde databank met voornamelijk onderzoeksrapporten en beeldmateriaal. 
De inhoud sluit aan op het onderwijs en onderzoek dat binnen de academies SCE, FEM, ABRR, ACT en de daaraan verbonden lectoraten plaatsvindt. Gartner is een nieuwe databank binnen de verzameling van de inmiddels ruim 80 databanken die Saxion Bibliotheek beheert en voor alle Saxion’ers beschikbaar stelt.