vrijdag 23 november 2018

I want to break free

Als je je diepste geheimen deelt met iemand, dan wil je graag dat het bij die ene persoon blijft. Delen is out of the question.

Maar wanneer je met een onderzoek bezig bent en je hebt online een wetenschappelijk artikel gevonden wat je goed kan gebruiken bij je onderzoek, is niet delen een heel ander verhaal. Niet delen betekent in dit geval dat je moet betalen om het artikel te kunnen lezen. Als je deze onderzoeksgevens zou willen hergebruiken kan dat aardig in de centen lopen. Zou het niet fijn zijn om niet tegen een paywall aan te lopen bij online artikelen van uitgeverijen? Ja natuurlijk.

De documentaire Paywall, the business of scholarship laat zien dat dit een wereldwijd probleem is. Je wilt immers kennis delen, het vakgebied op een hoger niveau brengen. Dat kan alleen als iedereen vrij toegang heeft tot wetenschappelijke artikelen.

Uitgeverijen verdienen bakken met geld aan het achter-slot-en-grendel-zetten van artikelen. Als bibliotheek heb je gewoon niet de financiële middelen om een licentie te kopen voor elke full-text databank. Het verdienmodel van uitgeverijen moet anders.

Het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) staat achter de ambitie uit het Nationaal Plan Open Science om in 2020 wetenschappelijke artikelen binnen het HBO 100% open access te publiceren.

Wil jij je steentje bijdragen en je onderzoeksgegevens open access publiceren? Waar kan je bij Saxion terecht om dit te bewerkstelligen?
Saxion Research Services (SRS) is dè one-stop-shop waar je terecht kan met je vragen over o.a.:

 • het opzetten van een datamanagementplan
 • het open access publiceren van je onderzoek
 • het aanvragen van een DOI


Donderdagmiddag 24 januari 2019 kan je een Kijkje in de Keuken nemen bij Saxion Research Services. Deze themamiddag wordt speciaal georganiseerd voor medewerkers van hogescholen die zich in hun eigen organisatie (willen gaan) richten op research support. De middag vindt plaats tussen 12.00-17.00 uur bij Saxion Hogeschool, Handelskade 75 te Deventer.

Wil je meer weten wat Saxion Research Services voor jou kan betekenen of wil je je aanmelden voor de themamiddag? Stuur dan een mail naar: researchservices@saxion.nl

Meer lezen over dit onderwerp:
Tekst: Loana

maandag 5 november 2018

Zes stappen voor het zoeken naar informatie: Big6

De Big6 is een model ontwikkeld door Michael Eisenberg en Robert Berkowitz in 1987 en is een internationaal erkende methode voor literatuuronderzoek.
"Deze methode is vrij simpel: hij bestaat uit zes regels waarmee je de zoekopdracht omschrijft, vervolgens op zoek gaat en deze resultaten evalueert" (Verhoeven, 2018 p. 61).


Ook bij mijn trainingen en workshops houd ik deze methode aan. Ik geef er dan de volgende toelichting bij:

1. Welke informatie ga je zoeken? 
    Definieer het probleem, de zoekopdracht. Formuleer  een zoekvraag en zoekwoorden.
    Voorbeeld:
    Zoekvraag: Welke invloed heeft de consumptie van koffie op het studiesucces van
    studenten?
    Zoekwoorden: koffie - studiesucces - studenten

2. Waar ga je zoeken? 
    Met de gevonden zoekwoorden zoek je bij verschillende zoekingangen:
 •     Google geavanceerd
 •     Databank Lexis Nexis  (via de Saxion bibliotheek)
 •     HBO Kennisbank
    Als duidelijk is wat je wilt weten zoek dan specifieker bij:
 •     Google Scholar
 •     Databanken van de Saxion Bibliotheek zoals Science Direct, Springer link etc.
3. Hoe ga je informatie zoeken? 
    Kies de juiste zoekstrategie. 
    Op de website van de Saxion Bibliotheek vind je onder "Mijn Favorieten" het digitale boekje:
    Slimmer Zoeken op internet (Sanders, 2013) ( (alleen toegankelijk voor Saxion studenten).

    Enkele zoekcommando's die je kunnen helpen met zoeken zijn:
    "" (dubbele aanhalingstekens) = precies zo moet het er staan
    -   (minteken) = sluit dit uit
    *  asterisk of sterretje = vul de leegte in
    ~  tilde  = zoek ook naar synoniemen

4. Resultaten bestuderen. Selecteer wat je nodig hebt.
    Is de informatie die je gevonden hebt betrouwbaar?
    Maak bij bronnen van internet gebruik van de checklist van bibliotheek Rijnbrink (webdetective).
 
    Er zijn speciale softwareprogramma's (Saxion bibliotheek heeft een abonnement op Endnote)
    waar je de bronnen kunt opslaan en waar je een korte annotatie kunt toevoegen. Je kunt natuurlijk
    ook in Word een document aanmaken waarin je de bronnen die je gevonden hebt noteert en er een
    korte annotatie bijschrijft.

5. Geeft de gevonden informatie antwoord op je vraag?
    Zet de geselecteerde informatie op een logische volgorde waarmee de zoekvraag kan worden
    beantwoord. Zorg voor correcte bronverwijzingen in de tekst en in de literatuurlijst. Gebruik
    hiervoor het APA boekje van Surf.

6. Resultaten evalueren. 
    Heb je voldoende informatie verzameld of moet je nog verder zoeken?
    Stel je zoekvraag / je zoektermen bij.
    Start eventueel een nieuwe zoekactie.


Literatuur:
Sanders, E. (2013).Slimmer zoeken op internet: Een praktische gids voor wie optimaal gebruik wil
            maken van het internet. Heemstede: Auteur.
Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek?: praktijkboek voor methoden en technieken (6e druk). 
           Amsterdam: Boom.Marij.

maandag 3 september 2018

Personalize your information needs


Everyone’s approach to information / research is unique. Start the new term with personalizing your information needs.
Do you know that database platforms offer a number of useful features to support you?
Creating a personal (user) account in a database enables you to get timely alerts about new content, to save your searches and to create a list of your favourite journals.

First step of personalization is to register as a user and to create an user account. Choose your database from SaxionLibrary. Check the possibility to register or sign up as a new user.
Next step is to create alerts. Depending on the database there are different types of alerts.
New Content alerts
tell you when a new issue published in your selected titles is available online. Latest article alerts tell you whenever new articles are published rapidly online, making new knowledge available to you in the shortest possible time. Citation alerts notify you whenever a record that you have chosen has been cited.
It is also possible to save searches and set a search alert on new content which match your search criteria.Saxion Library website also offers the possibility for personalization. Login on the website with your Saxion account and organize your favorite Saxion Library resources.
Each library resource has an add-on button (“My Favourites) which you can use to create your digital bookshelf, journal or video collection.
Just try and start with your favourite databases!

text and photo: Doromaandag 2 juli 2018

2500 Saxion-publicaties in de vernieuwde HBO Kennisbank

In de HBO Kennisbank vind je momenteel zo'n 2500 Saxion-publicaties. Dat zijn voornamelijk scripties, artikelen en rapporten die openbaar beschikbaar zijn. Uiteraard bevat de HBO Kennisbank meer. Je vindt er bijna 50.000 publicaties van in totaal 26 hogescholen. Een prachtige bron met praktijkgericht onderzoek en afstudeerproducten.


Open access publiceren stimuleren
Ruim 10 jaar na de lancering van HBO Kennisbank was het tijd voor vernieuwing. Naast een nieuw ontwerp om de toegankelijkheid van onderzoekspublicaties te vergroten, willen de aangesloten hogescholen nog meer nadruk leggen op open access publiceren. Het doel is om mensen te inspireren en het hergebruik van onderzoek te stimuleren. Zowel lectoren, docent-onderzoekers als studenten zorgen voor een doorlopende stroom aan interessante publicaties, zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerproducten. 


Ook voor bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de gebruikers van het portaal student is bij één van de betrokken instellingen. Tien procent van de gebruikers vertegenwoordigt organisaties op zoek naar kennis, waarmee zij hun dienstverlening of product kunnen verbeteren. Organisaties hoeven niet altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden maar kunnen putten uit het kwalitatief hoogstaande onderzoek beschikbaar op HBO Kennisbank. Duidelijk maken wat het portaal het werkveld biedt, is daarom ook een belangrijk speerpunt voor de vernieuwde HBO Kennisbank. 
Kennis zichtbaar en toegankelijk maken
Binnen hogescholen worden veel publicaties, zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten. De HBO Kennisbank heeft als doel om deze kennis zichtbaar en toegankelijk te maken. De aangesloten hogescholen, waaronder Saxion, willen hiermee mensen inspireren en het hergebruik van onderzoek stimuleren. 


vrijdag 15 juni 2018

APA met behulp van WORD

Er is bij SURF een handleiding verschenen die je helpt met het correct invoeren van de APA-richtlijnen met behulp van Word!

Veel studenten maken gebruik van bronnenbeheer van Word. Bij scriptiesupport zie ik echter dat de studenten die hiervan gebruik maken vreemde onjuistheden in de bronnenlijst en tekst hebben staan.De manier van invoeren bepaalt hoe een referentie in de bronnenlijst en tekst naar voren komt.

Voorbeeld:
In Word wordt bij de datum de maand eerst genoemd en daarna de dag (Engelse volgorde). Om de Nederlandse volgorde (dag, maand) aan te houden kunnen maand en dag omgewisseld worden (zie figuur).figuur. Bron bewerken in Word

Correcte bronvermelding in de bronnenlijst wordt dan:
Hogeschool geeft in Duitsland fysiotherapie. (2001, 30 augustus). De Telegraaf, p. 3.

Om deze en andere onjuistheden te voorkomen kun je gebruik maken van de online handleiding "De APA-richtlijnen toepassen met behulp van Word 2013 en Word 2016". 

Kort samengevat:

Als je gebruik maakt van de APA tool van Word:
Hulp nodig bij het zoeken en verwerken van literatuur: 
mail voor een afspraak in Deventer naar libraryservices@saxion.nl
mail voor een afspraak in Enschede naar libraryservices@saxion.nl

Marij.

dinsdag 12 juni 2018

RDM en onderzoeksondersteuning in het HBO: hoe doen we wat bij Saxion?

Op 22 januari van dit jaar werd Saxion Research Services (SRS) gelanceerd. Dat gebeurde tijdens een symposium in de hogeschool, waar onderzoeksondersteuning centraal stond. In SRS werken op dit moment Saxion Bibliotheek, Bureau Kwaliteitszorg, International Office, Saxion Research & Graduate School en Juridische Zaken samen om de onderzoeker in elke fase van zijn onderzoek te ondersteunen. SRS is bedoeld als een one-stop-shop: onderzoekers kunnen met al hun vragen bij één balie terecht.


Wat ging er aan vooraf?
Om goed in te kunnen spelen op de behoefte die er bij Saxion is aan onderzoeksondersteuning, brachten de samenwerkende partijen de onderzoeksketen in beeld en werkten zij nauw samen met vijf lectoraten die actief zijn op verschillende onderzoeksgebieden. Verantwoording, integriteit, reproduceerbaarheid, hergebruik van wetenschappelijk onderzoek en data: het zijn allemaal aspecten die gewaarborgd moeten zijn in de dienstverlening die SRS biedt. Door het leveren van een centraal georganiseerde ondersteuning krijgt Saxion bovendien beter inzicht in welke personen en partijen met onderzoek bezig zijn (geweest).De Saxion Repository
De website srs.saxion.nl fungeert als uitgangspunt voor de onderzoeker. De site bundelt alle relevante informatie rond het onderzoeksproces. Denk daarbij aan uitleg over Research Data Management (RDM), het datamanagementplan (DMP), subsidietrajecten, de AVG. Ook kan de onderzoeker zijn onderzoek via de website registreren. Daarmee opent hij een digitaal onderzoeksdossier in de institutionele repository, waar hij alle belangrijke documenten en data rond zijn onderzoek ter archivering (10 jaar) kan uploaden. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over het DMP, de geproduceerde data (raw, cleaned en final) en zijn uiteindelijke onderzoeksoutput. Zo nodig kan hij zijn documenten en data (open access) aan derden presenteren. Het inrichten van een institutionele repository en het meegeven van de juiste metadata stelt Saxion in staat om bijvoorbeeld managementrapportages uit te lezen en in de toekomst de impact van onderzoek beter in kaart te brengen.
Veilig werken met de Saxion Research Cloud Drive
Na het registreren van het onderzoek krijgt de onderzoeker tevens toegang tot de Saxion Research Cloud Drive. Dit is een cloud-omgeving die in samenwerking met SURFsara is vormgegeven en die het mogelijk maakt om data tijdens het onderzoeksproces veilig te delen met alle bij het onderzoek betrokken partijen. Dit kunnen ook externe partijen zijn.


Ondersteuning vanuit alle specialismen
SRS ondersteunt de onderzoeker bovendien bij het aanvragen van ORCID's, DOI's en ISBN's. De netwerkdienst helpt en adviseert bij het aanvragen van subsidie en het invullen van DMP's. Heeft een onderzoeker vragen over privacywetgeving, auteursrechten, FAIR-principles of academic English writing, dan kan hij daarmee bij de betrokken specialisten terecht. Net als voor ondersteuning bij contractonderhandelingen, wanneer hij te maken krijgt met publiceren en uitgeeflicenties.


Renate Mattiszik
Data librarianmaandag 4 juni 2018

Dwars door China, in het hart van Mediastad

Een kleine twee jaar geleden is de documentaire 'Langs de oevers van de Yangtze' op tv uitgezonden. Een documentaire over de reis van Ruben Terlou langs de Yangtze, de langste en drukste rivier van China. Tijdens deze reis laat Ruben de gewone Chinezen zien in hun dagelijkse leven, met hun dromen over de toekomst. Menigeen was onder de indruk van deze documentaire. Van de foto’s die Ruben tijdens deze reis heeft gemaakt was er een expositie in Museum Hilversum.


Het 'vervolg' van die documentaire 'Door het hart van China' is aan het begin van dit jaar uitgezonden. Iedereen die naar de eerste documentaire  heeft gekeken, had natuurlijk hoge verwachtingen over de tweede. En ja, Ruben heeft het waar gemaakt. Hij weet mens en omgeving mooi neer te zetten: in prachtige foto's, maar ook in de interviews.

Niet alleen ik, maar veel mensen die naar de documentaires hebben gekeken vragen zich af hoe hij het toch voor elkaar krijgt dat de geïnterviewden zo open zijn en zich zo kwetsbaar durven op te stellen.

De foto expositie bij de tweede documentaire heet 'Dwars door China' en is wederom te zien in Museum Hilversum. Dit keer is de tentoonstelling themagericht. Op de tweetalige banners, Nederlands en Chinees/Mandarijn, is info te lezen over de thema's. De tentoonstelling wordt ondersteund door interactieve beelden uit de documentaire.
Vanwege het grote succes is de foto expositie verlengd: tot en met 17 juni a.s. kan je de foto's van Ruben bewonderen.Tip 1: Als je naar de expositie gaat, let dan op details in de foto's. 

Tip 2: Leestips uit Saxion Bibliotheek
Voor informatie over China kan je de volgende libguides raadplegen:


Wil je tips over fotograferen?

Lezen over documentaires maken  kan je in: 

Tip 3: Heb je de documentaires niet gezien, dan kan je ze hier terugkijken.

Tekst en foto's: Loana


dinsdag 22 mei 2018

Nepnieuws

Via internet (Google) krijg  je toegang tot de wereld en jammer genoeg ook toegang tot nep nieuws. Er is vaak geen tijd om alle informatie  te controleren.  
Samen met een aantal collega’s ben ik naar de tentoonstelling “Nieuws of Nonsens” geweest. Deze tentoonstelling is nog tot 24 juni 2018 te zien bij Beeld en Geluid in Hilversum.  

Kritisch denken

De tentoonstelling maakt je bewust en staat stil  bij het feit dat je niet zomaar alles moet geloven en dat je kritisch moet blijven. In “Nieuws of Nonsens” ontdek je hoe nieuwsmedia werken en hoe die jouw blik op de wereld beïnvloeden. Wat doen media met jou en wat is jouw rol hierin?  In tijden van fake news, filterbubbels en nieuwe vormen van (online) journalistiek, is de impact van het dagelijks nieuws groter dan ooit. Nieuwsmakers creëren bewust of onbewust een eigen verhaal vanuit hun inzichten en meningen. Door te selecteren, klikken, liken, sharen en filteren, heeft iedereen  een aandeel in #demediafuck. We proberen het nieuws zo goed mogelijk te volgen, maar welke media kun je in tijden van nepnieuws en filterbubbels nog vertrouwen?


Tips om informatie te beoordelen

Via de Saxion bibliotheek heb je toegang tot  betrouwbare en bruikbare (digitale) artikelen, (e-)boeken en websites. Hierbij enkele tips om informatie te beoordelen als je zelf op internet gaat zoeken: 
 • Wie is de auteur?  
 • Is de auteur verbonden aan een gerenommeerde  organisatie?
 • Is de informatie niet op andere plaatsen (andere websites / boeken / artikelen) te vinden?
 • Wat is het doel van de website: commercieel / politiek / kennisoverdracht?
 • Is de informatie actueel?
 • Staan er op de website taalfouten?
 • Is de informatie volledig of is het een samenvatting of een abstract? 
Op de website van de Saxion bibliotheek vind je ook checklists om informatie  op websites te beoordelen. 

Nog een interessante video over nepnieuwsLukt het niet om betrouwbare bronnen te vinden dan kun je altijd mailen naar  libraryservices@saxion.nl
Marij. 


donderdag 26 april 2018


Het Saxion Bibliotheek blogteam
wenst iedereen een fijne meivakantie toe!Veel plezier op Koningsdag 2018!


En heb je zin in een dagje uit,  kijk dan eens bij deze activiteiten die in het hele land worden aangeboden!
tekst en foto: Doro

dinsdag 3 april 2018

Van Da Vinci tot Datavisualisatie: de kracht van visuele communicatie bij onderzoek

Het was koud in Zwolle, toen ik onlangs op pad ging om het symposium Grafisch & Wetenschap te bezoeken. In het auditorium van het Cibap, de vakschool voor verbeelding, organiseerde de stichting PRINT een themadag over het belang van vormgeving en illustraties bij het communiceren van wetenschappelijke informatie. Resultaten van onderzoek eenvoudig en behapbaar maken, mét de inzet van goede communicatiemiddelen: het is iets dat mijn bijzondere interesse heeft. Ik was dus benieuwd!

De zaal zat vol, voornamelijk met professionals uit de grafische wereld en mensen die zich bezighouden met het schrijven over onderzoek. Zelf zat ik naast iemand die redacteur is bij een natuurkundig tijdschrift. “We willen met ons tijdschrift meer gaan doen met illustraties of andere soorten figuren, die de vrij theoretische artikelen ondersteunen,” vertelde ze me. We keken en luisterden samen naar zes sprekers die elk hun eigen interessante kijk op dit onderwerp gaven.


image
wikipedia.nl

Leonardo da Vinci begon er al mee
Grafisch ontwerper Dirma Janse werkt als freelancer, onder andere voor het NRC. Ze vertelde ons hoe bij haar het ontwerpproces van infographics verloopt. Het betekent regelmatig dat ze vrij diep in een wetenschappelijk onderwerp moet duiken en veel in gesprek gaat met de betreffende onderzoeker of auteur van een artikel. Mooi vond ik het dat Dirma ons met hinkstapsprongen meenam in de geschiedenis van wetenschapsvisualisatie. Leonardo da Vinci tekende en omschreef in de 15e eeuw al zeer nauwkeurig hoe bijvoorbeeld het menselijk lichaam in elkaar steekt. Nobelprijswinnaar Richard Feynman stapte in de jaren ’40 al over van formules naar diagrammen. Kunstenaar Joris Laarman slaat tegenwoordig met zijn ontwerpen de brug tussen wetenschap en kunst. Robbert Dijkgraaf werd genoemd als iemand die veel visuele middelen gebruikt om complexe theorieën uit te leggen. We kennen hem inmiddels allemaal óók van zijn colleges bij DWDD. Naar aanleiding van Dirma's verhaal vat ik het idee graag als volgt samen:

Een goed beeld verkoopt, metaforen zijn nuttig
Ilse Schrauwers ontwerpt proefschriften. “Een goed verhaal verdient een mooi ontwerp,” is haar motto. Voor een promovendus moet De Dag van haar of zijn wetenschappelijke Leven helemaal kloppen. De uitstraling van het proefschrift dus ook. Ilse vertelde hoe ze met haar ontwerpen heel dicht bij de promovendus probeert te komen. “Waar ben je trots op?” is een belangrijke vraag die ze stelt. Het antwoord inspireert haar meestal tot een ontwerp. Ook denkt ze regelmatig mee over een pakkende titel. Een goede titel verkoopt en zet aan tot lezen. Hij moet kort zijn, hoeft niet compleet te zijn en dient slechts als een link naar de kern van het verhaal. Iets waar de wetenschappelijke wereld nog wel wat van kan leren. Ook een goed beeld verkoopt, bijvoorbeeld door het gebruik van een metafoor, vertelde Ilse.isontwerp.nl

Je doelgroep bepaalt je stijl
Een bioloog die een opleiding aan de kunstacademie deed: wetenschappelijk illustrator Erik Crins kan zijn talenten en kennis perfect bundelen bij het natuurgetrouw weergeven van anatomische structuren, of het versimpeld uitleggen van informatie in patiëntenfolders. “Ken je doelgroep,” vertelde Erik, “want die bepaalt heel sterk de stijl van je illustraties”. Een patiënt die een voorlichtingsfolder meekrijgt, heeft andere illustraties nodig dan een student geneeskunde die college volgt. Erik vertelde over de keuze die je als illustrator of maker van datavisualisaties kunt maken: presenteer je het onderzoek klip en klaar aan je publiek, of laat je je publiek zelf nog aan de knoppen draaien om conclusies te trekken? Alles kan natuurlijk tegenwoordig.image
mediviz.nl


De sterrenhemel in de eerste versie van de Titanic-film klopte van geen kanten!
Professor Peter Barthel had ruim een half uur de lachers op zijn hand toen hij ons als publiek meenam in verkeerde ‘wetenschappelijke’ illustraties. Hij deed onderzoek-met-een-knipoog naar de maanfasen op sinterklaaspapier en kerstkaarten. Regelmatig staan daar ochtendmanen in avondscènes op. Net als de volle maan in horrorfilms bij klokslag 12 uur, of de oorspronkelijk gebruikte sterrenhemel in de film Titanic. Zaken die van geen kant kloppen. Ook trakteerde de hoogleraar astronomie ons nog op een aantal misvattingen die door illustraties in onze sinterklaascultuur zijn geslopen. De invloed van illustraties is groot. Zo bedacht de Nederlandse onderwijzer Jan Schenkman in 1848 de figuur van Zwarte Piet in een kinderboekje. Iets dat de hele Zwarte Piet-moet-blijven-want-hij-is-er-altijd-geweest-discussie direct om zeep helpt. 


Wakker nieuwsgierigheid aan bij kinderen
Het programma bleef interessant en luchtig tegelijk toen Eliane Gerrits het woord kwam. Zij illustreert wetenschappelijke onderwerpen voor kinderen. Van illustraties voor boeken tot grote posters voor in het klaslokaal (“hoe werken breuken bij het rekenen?”). Ze legde uit welke keuzes ze daarbij maakt. Het is belangrijk dat je nieuwsgierigheid aanwakkert, er veel humor in gooit en informatief (in plaats van educatief) probeert te zijn.

elianegerrits.nl

Data slim combineren levert inzicht op
Informatieontwerper Frédérik Ruys sloot de middag af. Als eerste datajournalist van Nederland werkte hij aan de VPRO-programma’s Nederland van Boven en Onzichtbaar Nederland. Met zijn geanimeerde datavisualisaties probeert hij complexe processen voor een breed publiek inzichtelijk te maken. Hij werkt voor Nu.nl, voor het journaal, musea en rijksinstanties. Door data slim te combineren en te animeren, creëert hij fascinerende visualisaties. Een voorbeeld? Van de dag waarop heel Nederland “plat” lag door extreme gladheid en sneeuwval, maakte hij met de plattegrond van ons een land een soort time lapse, waarin je kon zien hoe het sneeuwgebied zich over ons land ontwikkelde, waar de files ontstonden en weer oplosten en hoe de ijsschuivers en strooiwagens van Rijkswaterstaat zich door ons land bewogen. Daaruit kun je allerlei conclusies trekken over hoe processen verliepen en hoe we hier in de toekomst slimmere oplossingen voor kunnen verzinnen.


Complexe informatie toegankelijk blijven maken 
Het is een wat langere blog geworden. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Er was veel interessants over deze dag te vertellen en ik ben blij dat ik deelgenomen heb. Belangrijke conclusies zijn dat huidige (en toekomstige) technieken zoals Virtual en Augmented Reality ons eindeloos veel nieuwe mogelijkheden bieden om wetenschap en onderzoek inzichtelijk te maken. Denk daarbij aan The Magic Leap: een techniek die beelden op “het gewone leven” plakt, waarmee onderzoekers staks met hun investeerders in hun eigen onderzoek kunnen rondlopen (klik hieronder voor een filmpje). Goed en helder communiceren (in woord en beeld) vergroot de impact van onderzoek. Ook bij het verkrijgen van subsidies in de aanloopfase. Het is belangrijk om complexe informatie toegankelijk te blijven maken voor een groot publiek, met Leonardo da Vinci als belangrijke inspirator uit ons verleden en een wereld aan technische mogelijkheden voor de toekomst.Door: Anne Hurenkamp

maandag 12 maart 2018

Druk zijn of niet druk zijn... Dat is de vraag...

Heb je het in de maand maart niet al te druk? Dan vul je hiermee je agenda weer snel op. Er staan 3 grote evenementen op de Saxion agenda, die je zeker niet wilt missen.
Saxion Bibliotheek geeft je bij elk evenement tips voor een handige LibGuide.

Bron: http://www.innovatiefestival2018.nl/
1. InnovatieFestival 2018

Het InnovatieFestival is een groot jaarlijks, meerdaags evenement (13 t/m 21 maart) waar technische talenten in aanraking komen met Achterhoekse bedrijven die actief zijn in de Smart Industry. De Achterhoek is een van de meest innovatieve regio’s van Nederland en staat voor interessante en uitdagende technologische vraagstukken.

Om deze nu en in de toekomst op te lossen en om de leidende maakindustriepositie van de Achterhoek uit te bouwen, is het van groot belang dat bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten elkaar weten te vinden. Daar zorgt het InnovatieFestival voor.

Check ook deze LibGuides: Innovatie en Industrieel Product Ontwerpen.

Bron: https://saxion.nl/site/index/challengeday
2. Saxion Challenge Day

Vrijdag 16 maart vindt de derde editie van de Saxion Challenge Day plaats waarbij inspiratieteams van (internationale) studenten zich buigen over vraagstukken van ondernemers. Studenten van Saxion, Windesheim en de Universiteit van Twente, strijden met elkaar om de titel van het beste idee waarmee €1000.- kan worden gewonnen.

Check ook deze LibGuide: Start-Ups.

3. International Week Saxion

Het thema dit jaar is "International Business: Challenges and Opportunities". De hele week (19 t/m 22 maart) zijn er lectures en netwerkmogelijkheden met internationale gasten van partner hogescholen en universiteiten.

Bron: https://saxion.nl/site/index/international-week
De International Week wordt samen met de academies ABR&R, AMA, FEM, HBS, IBS en SCE georganiseerd in zowel Deventer als Enschede.

Check ook deze LibGuide: International Business School.Je zou het er haast druk van krijgen... Veel plezier!

Door: Mirjam

woensdag 7 maart 2018

12 Alternatieven voor een gratis PDF


Bij het zoeken naar literatuur voor opdrachten, scripties, onderzoeken etc. stuiten studenten en medewerkers bij wetenschappelijke artikelen soms op een ‘dichte deur’, d.w.z. alleen de abstract kan gratis gelezen worden. Wil je de volledige tekst lezen, dan moet betaald worden voor het betreffende artikel.
Aan de balie van
Saxion Bibliotheek wordt hierdoor vaak de vraag gesteld ‘Hoe kan ik aan de full text van het artikel komen?’

Eén van de mogelijkheden is het tijdschriftartikel aanvragen via Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).  Eén van de medewerkers van Saxion Bibliotheek gaat dan kijken of een bibliotheek in Nederland het betreffende artikel kan leveren. Zo ja, dan wordt er een aanvraag het land in gezonden. Meestal is kan het tijdschriftartikel binnen een week geleverd worden. Maar, aan deze service zijn wel kosten verbonden. Studenten betalen tot 10 pagina’s € 3,50, elke pagina meer kost € 0,35 extra.
Voor medewerkers is er een collectieve regeling. Vraag hiernaar bij de balie van Saxion Bibliotheek.

Een andere mogelijkheid is de titel van het tijdschriftartikel in te geven in de zoekbalk van een zoekmachine.
Google Scholar wordt hiervoor het meest gebruikt. Soms kan je het artikel op deze manier full text vinden.

Maar er zijn nog een aantal andere mogelijkheden. UKB, het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, heeft een mooie infographic gemaakt van alternatieven. Klik op de afbeelding voor een overzicht van deze alternatieven. Het is natuurlijk geen garantie …..
Tekst: Loanamaandag 29 januari 2018

Waarom wist ik niet ....

dat Google geavanceerd zoeken bestaat!
Voor scriptiesupport krijg ik vaak studenten die vragen of hun bronnen voldoen aan de APA-richtlijnen. Dat doen ze soms wel, maar als ik naar de gebruikte bronnen kijk, zie ik dat vage internetbronnen van websites en pdf’s zijn gebruikt.

Google geavanceerd zoeken
Om bruikbare informatie op internet te vinden is het efficiënter gebruik te maken van Google geavanceerd. Type in Google: Google Advanced Search.

Op de bovenste helft van deze pagina kun je zoekwoorden intypen en op de onderste helft kun je de zoekactie verfijnen.Als je bij “site of domein” .edu typt krijg je onderwijsbronnen van universiteiten en hogescholen. Commerciële sites krijg je dan niet. As je verder de zoekresultaten verfijnt met het bestandstype .pdf krijg je artikelen die vaak diepgaandere informatie bevatten dan websites. 

Voorbeeld:
Zoekwoord “Saxion” via Google levert 1.370.000 resultaten.
Deze zoekactie levert veel te veel resultaten op die je onmogelijk kunt bekijken. .
Verfijn de zoekopdracht via Google Advanced met .edu + .pdf:  resultaat 1.450 bronnen.
Als je ook nog kiest bij "laatse update" voor “in het afgelopen jaar” krijg je nog maar 43 bronnen!
Bij dit resultaat kun je gemakkelijk kijken of de informatie voor jou bruikbaar is. Je weet ook dat deze informatie van goede kwaliteit en actueel is! 

Als je (ook) verslaafd raakt aan Google Advanced Search moet je niet bij mij aankloppen 😉.
Marij.

dinsdag 16 januari 2018

Saxion Bibliotheek: Een wereld aan informatie


Het is voor de eerste keer dat het Smart Solutions Festival werd gehouden in Saxion. 500 studenten hebben tijdens het Smart Solutions Semester in teams, vaak multidisciplinair, aan opdrachten gewerkt uit de praktijk.
Variërend van het ontwerpen van borstprotheses tot het toepassen van Big Data. Van het werken  met beton tot het verwerken van menselijk haar.

De opdrachten zijn verdeeld in tien Worlds of Innovation. Binnen deze werelden moet elk team hun product, idee, onderzoek gaan pitchen. De winnaar van deze pitch mag tijdens het avondprogramma in de Battle of the Worlds strijden tegen de winnaars uit de andere werelden. Wie zal er als winnaar uit de bus komen?

In Saxion Bibliotheek ligt een wereld aan informatie aan je voeten: een goed vertrekpunt om je onderzoek te starten. Er zijn boeken en tijdschriften in papieren vorm, maar ook in digitale vorm is er veel beschikbaar.
Via de databanken, bijv. ScienceDirect of Ebsco kan veel betrouwbare informatie gevonden worden.

Sinds kort heeft Saxion Bibliotheek ook e-books in de collectie opgenomen. Dit betekent dat je het direct online kan lezen. Maar, ... het kan ook voorkomen dat een e-book 'uitgeleend' is.

Het voordeel van deze digitale informatie is, dat je er 24/7 toegang toe hebt.  Niet alleen vanaf Saxion, maar ook vanuit je huis, stage-adres, je afstudeerbedrijf. In binnen- en buitenland. Makkelijk toch?


Leestips


Een selectie van e-booksTekst en foto's: Loana