vrijdag 26 februari 2016

OER saai in het onderwijs!?

Vorige week vrijdag, 18 februari, waren er bij SURF in Utrecht twee seminars:
- (Her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal

- Delen van Open Educational Resources
Het zijn onderwerpen die binnen iedere hogeschool/universiteit spelen of waar ze zelfs mee worstelen.

(Her)gebruik  en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal
Ramon Bovenlander heeft verteld hoe video bij de Erasmus universiteit gebruikt wordt. Daar heeft het maken van video’s een grote vlucht  genomen. Er wordt zelfs videotraining gegeven aan docenten, zodat hun “performance” goed is. Via een videoportal worden de opgenomen video’s beschikbaar gesteld.
De videoportal heeft een groot bereik: zij  komen in feite nu naar de student, de student hoeft niet meer persé naar de universiteit om college te volgen
Voor de toekomst denken ze dat het onderwijs hydride zal worden: 50% bepaalt het onderwijs en 50% wordt door de student bepaald.

Maarten Noom van de UvA/HvA  vertelde via een weblecture over de problematiek het  van hergebruik van reeds bestaand videomateriaal. De bereidheid van docenten om videomateriaal te delen speelt ook een rol. Het probleem is niet alleen het vinden van de juiste video, maar ook het juiste moment in de video.  Zij werken samen met het bedrijf Media Distillery. Gesproken tekst wordt omgevormd tot een datastring. En via deze zoektool kan een fragment teruggevonden worden.
Maarten had 3 stellingen
- Alle videomateriaal zou binnen de instelling vrij gebruikt moeten kunnen worden
- De studenten willen zelf de regie over hun onderwijsproces
- Met de vrije beschikbaarheid van videomateriaal zijn heel andere onderwijsconcepten mogelijk
Wij je meedoen, meedenken, experimenteren over/met dit onderwerp, neem dan contact op met Maarten.

Joost de Wit van Media Disstillery gaf uitleg hoe het bedrijf een video inhoudelijk vindbaar kan
maken door middel van voice recognition en speech-to-text.

Arjen van Hessen (UT Twente en Telecats) gaf aan dat alleen ontsluiten van videomateriaal niet voldoende is. Waar iets te vinden is in een video is ook heel belangrijk als je het materiaal wilt hergebruiken. Ook hier speelt spraakherkenning een belangrijke rol.

Via een online verbinding was er een presentatie van Carlos Turró van de Universidad politechnica de Valencia. De universiteit heeft meegedaan aan een project over video searching captions. Ook hier stond weer centraal de vraag hoe video te “vertalen” zodat de inhoud beter gevonden kan worden.
Neem een kijkje in de catalogus van hun videomateriaal.

Delen van Open Educational Resources
Hans de Four van Klascement heeft verteld hoe dit leermiddelennetwerk werkt. Het is een platform waar zowel Belgische als Nederlandse onderwijsgevenden, van basisschool tot en met universiteit/volwasseneducatie, onderwijsleermiddelen kunnen delen. Klascement valt onder een afdeling van het Agentschap Onderwijscommunicatie binnen het Ministerie van Onderwijs en Vorming in Vlaanderen.

Robert Schuwer van Fontys heeft eerst kort de resultaten gepresenteerd van  het onderzoeksrapport OpenEducational Resources en MOOC's in het Nederlandse Hoger Onderwijs.
Daarna vertelde hij over Wikiwijs. Dit is de Nederlandse variant van  Klascement. Onderwijsgevenden kunnen hier niet alleen leermiddelen zoeken/vinden,  maar ook (her)gebruiken, delen, beoordelen en ontwikkelen. 
Leestip: Open Praxis

Grainne Conole van Bath Spa University gaf vanuit een pub in Engeland een presentatie over research, OER, MOOC’s binnen het onderwijs. “Moocs are challenging formal education”. Hoe ga je ermee om? Er moet nagedacht worden over  “Ways to accredit formal and non-formal learning”. 

Tenslotte gaf Nicolai van der Woert van 
Radboud UMC een presentatie Hoe maak je onderwijsmateriaal duurzaam? Welke vorm van governance  moet je gebruiken? Denk aan co-creatie, co-financiering,  Hij vergeleek het onderwijs met het ecosysteem. Beide zijn levende complexe systemen. Zijn conclusie was dat ontwerpen van onderwijs duurzaam te maken is. Continue feedback en verandering, vraagt ook om aanpassing van de regie. Zou  "governance open business models for open education" een oplossing kunnen zijn?

Conclusie
Het waren interessante presentaties.
Er worden slimme technieken ingezet om videomateriaal beter vindbaar te maken. Niet alleen om video’s te vinden om terug te kijken, maar ook als bron voor hergebruik.
Uit de paneldiscussie bleek wel dat OER een hot item is binnen het onderwijs.

Ben jij ook met deze thema’s bezig?  SURF heeft Special Interst Groups (SIG), community’s die zich  bezighouden met ICT-innovatie binnen het hoger onderwijs.


Geplaatst door Loana


Geen opmerkingen:

Een reactie posten