vrijdag 26 februari 2016

OER saai in het onderwijs!?

Vorige week vrijdag, 18 februari, waren er bij SURF in Utrecht twee seminars:
- (Her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal

- Delen van Open Educational Resources
Het zijn onderwerpen die binnen iedere hogeschool/universiteit spelen of waar ze zelfs mee worstelen.

(Her)gebruik  en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal
Ramon Bovenlander heeft verteld hoe video bij de Erasmus universiteit gebruikt wordt. Daar heeft het maken van video’s een grote vlucht  genomen. Er wordt zelfs videotraining gegeven aan docenten, zodat hun “performance” goed is. Via een videoportal worden de opgenomen video’s beschikbaar gesteld.
De videoportal heeft een groot bereik: zij  komen in feite nu naar de student, de student hoeft niet meer persé naar de universiteit om college te volgen
Voor de toekomst denken ze dat het onderwijs hydride zal worden: 50% bepaalt het onderwijs en 50% wordt door de student bepaald.

Maarten Noom van de UvA/HvA  vertelde via een weblecture over de problematiek het  van hergebruik van reeds bestaand videomateriaal. De bereidheid van docenten om videomateriaal te delen speelt ook een rol. Het probleem is niet alleen het vinden van de juiste video, maar ook het juiste moment in de video.  Zij werken samen met het bedrijf Media Distillery. Gesproken tekst wordt omgevormd tot een datastring. En via deze zoektool kan een fragment teruggevonden worden.
Maarten had 3 stellingen
- Alle videomateriaal zou binnen de instelling vrij gebruikt moeten kunnen worden
- De studenten willen zelf de regie over hun onderwijsproces
- Met de vrije beschikbaarheid van videomateriaal zijn heel andere onderwijsconcepten mogelijk
Wij je meedoen, meedenken, experimenteren over/met dit onderwerp, neem dan contact op met Maarten.

Joost de Wit van Media Disstillery gaf uitleg hoe het bedrijf een video inhoudelijk vindbaar kan
maken door middel van voice recognition en speech-to-text.

Arjen van Hessen (UT Twente en Telecats) gaf aan dat alleen ontsluiten van videomateriaal niet voldoende is. Waar iets te vinden is in een video is ook heel belangrijk als je het materiaal wilt hergebruiken. Ook hier speelt spraakherkenning een belangrijke rol.

Via een online verbinding was er een presentatie van Carlos Turró van de Universidad politechnica de Valencia. De universiteit heeft meegedaan aan een project over video searching captions. Ook hier stond weer centraal de vraag hoe video te “vertalen” zodat de inhoud beter gevonden kan worden.
Neem een kijkje in de catalogus van hun videomateriaal.

Delen van Open Educational Resources
Hans de Four van Klascement heeft verteld hoe dit leermiddelennetwerk werkt. Het is een platform waar zowel Belgische als Nederlandse onderwijsgevenden, van basisschool tot en met universiteit/volwasseneducatie, onderwijsleermiddelen kunnen delen. Klascement valt onder een afdeling van het Agentschap Onderwijscommunicatie binnen het Ministerie van Onderwijs en Vorming in Vlaanderen.

Robert Schuwer van Fontys heeft eerst kort de resultaten gepresenteerd van  het onderzoeksrapport OpenEducational Resources en MOOC's in het Nederlandse Hoger Onderwijs.
Daarna vertelde hij over Wikiwijs. Dit is de Nederlandse variant van  Klascement. Onderwijsgevenden kunnen hier niet alleen leermiddelen zoeken/vinden,  maar ook (her)gebruiken, delen, beoordelen en ontwikkelen. 
Leestip: Open Praxis

Grainne Conole van Bath Spa University gaf vanuit een pub in Engeland een presentatie over research, OER, MOOC’s binnen het onderwijs. “Moocs are challenging formal education”. Hoe ga je ermee om? Er moet nagedacht worden over  “Ways to accredit formal and non-formal learning”. 

Tenslotte gaf Nicolai van der Woert van 
Radboud UMC een presentatie Hoe maak je onderwijsmateriaal duurzaam? Welke vorm van governance  moet je gebruiken? Denk aan co-creatie, co-financiering,  Hij vergeleek het onderwijs met het ecosysteem. Beide zijn levende complexe systemen. Zijn conclusie was dat ontwerpen van onderwijs duurzaam te maken is. Continue feedback en verandering, vraagt ook om aanpassing van de regie. Zou  "governance open business models for open education" een oplossing kunnen zijn?

Conclusie
Het waren interessante presentaties.
Er worden slimme technieken ingezet om videomateriaal beter vindbaar te maken. Niet alleen om video’s te vinden om terug te kijken, maar ook als bron voor hergebruik.
Uit de paneldiscussie bleek wel dat OER een hot item is binnen het onderwijs.

Ben jij ook met deze thema’s bezig?  SURF heeft Special Interst Groups (SIG), community’s die zich  bezighouden met ICT-innovatie binnen het hoger onderwijs.


Geplaatst door Loana


maandag 15 februari 2016

3 redenen waarom ik trots ben voor Saxion Bibliotheek te werken

Een week of twee geleden waren we met alle, bijna 40, medewerkers van Saxion Bibliotheek bijeen. We presenteerden elkaar onze werkzaamheden, ideeën en plannen. Dat deden we om te leren met welke projecten we als bibliotheek bezig zijn én met welke dienstverlening we de Saxion-studenten en –medewerkers ondersteunen. Nu en straks. ‘Die boeken zijn écht maar het topje van de ijsberg,’ dacht ik, toen ik met een gevoel van trots ’s avonds naar huis fietste.


Wat maakt me zo trots? Drie redenen!


Bron: Pixabay [free image]1. We Ondersteunen
Met onze dienst Saxion Research Services springen we als bibliotheek in het gat dat er bij Saxion is op het gebied van ondersteuning bij onderzoek en publiceren.

Concrete voorbeelden hiervan zijn:
  • We adviseren onderzoekers bij de opzet van hun onderzoek;
  • We verstrekken hen wetenschappelijke databanken en geven ondersteuning bij het gebruik ervan;
  • We geven trainingen in het gebruik van de referentiemanager Endnote WEB;
  • We kijken naar de kwaliteit en consistentie van de gebruikte bronnen;
  • We zorgen ervoor dat de onderzoeksproducten op de juiste plekken, voor de juiste doelgroepen gearchiveerd en online beschikbaar gesteld worden. Uiteraard volgens de geldende internationale regels. Daarbij kan ik nog wel even doorgaan: over advies bij vragen over auteursrechten, kritisch meekijken bij contractbesprekingen met uitgeverijen als een docent wil publiceren, hulp bij het aanvragen van een ISBN. Ondersteunen is hier in alle gevallen het sleutelwoord. 

2. We Ontzorgen 
Ontzorgen gebeurt ook volop in en voor de academies. Bijvoorbeeld met BiebQuest, waarmee we

de academies én servicecentra de volledige administratie van tijdschriften uit handen kunnen nemen. Tegelijkertijd verspreidt de bibliotheek van die tijdschriften digitaal alle inhoudsopgaven. Saxion-breed. Saxion-medewerkers vragen, met een muisklik, de volledige artikelen uit hun favoriete vakbladen bij de bibliotheek aan. Met het interesseprofiel bepalen ze zelf welke informatie ze willen ontvangen. Een efficiëntere vorm van kennisdeling dan via al die papieren tijdschriften die alleen op de koffietafel van de academie blijven liggen. Allemaal zelf door Saxion Bibliotheek ontwikkeld, allemaal zelf voor Saxion Bibliotheek op maat gebouwd.


3. We Ontsluiten
Met het traject Enterprise Content Management (ECM) zetten we als de bibliotheek onze expertise in om te komen tot een  Saxion-breed contentbeleid. Kort gezegd: alle relevante interne Saxion-content is straks op de juiste manier ontsloten, voor de juiste personen beschikbaar en eenvoudig terug te vinden. Scripties, wie is wie-informatie, filmpjes, contracten, facturen, onderwijsmateriaal: we zoeken ons nu nog vaak rot. Dat wordt straks een stuk beter. Mede dankzij Saxion Bibliotheek, dat durf ik best zo te schrijven.Blaas ik nu (te) hoog van de toren? Dat mag soms een beetje hè, als je trots bent. En dat doen we als bibliotheek juist veel te weinig, want zo zitten we nu eenmaal niet in elkaar als informatiespecialisten.

Maar waar het hart vol van is….


Geplaatst door: Annedonderdag 4 februari 2016

Waarom Saxion nog niet klaar is voor Virtual Reality

Op woensdag 3 februari woonde ik het Symposium Virtual Reality in het Onderwijs (VRIHO) bij. Vanuit mijn rol als accountmanager voor ACT en LED, leek het me heel interessant om de nieuwste trends en ontwikkelingen over Virtual Reality (VR) te volgen. Wat me duidelijk werd: Saxion lijkt nog niet klaar voor Virtual Reality in haar onderwijs.

Inleiding in Virtual Reality en een stap naar het onderwijs
Opening symposium VRIHO
Willem-Paul Brinkman van de TU Delft heeft onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van VR. Het onderzoek richt zich met name op het toepassen van Virtual Reality binnen de geestelijke gezondheidszorg, bij het behandelen van angststoornissen zoals hoogtevrees en vliegangst. Lees hier een van zijn onderzoeken (bron: ScienceDirect, rechtstreeks te benaderen door Saxion-studenten en -medewerkers).
Brinkman vertelde over het ontstaat en de geschiedenis van VR. Hij stelde zelfs het volgende: "Virtual Reality bestaat al 200 jaar". Brinkman verwees hierbij naar de panoramische schilderijen van zeegezichten, natuurgebieden en veldslagen, waarvan we in Nederland nog 1 exemplaar hebben: het Panorama Mesdag. Hij deelde ook zijn visie over VR in het onderwijs. Zijn conclusie: Virtual Reality krijgt wél een plek in het onderwijs, maar zal de fysieke school niet vervangen.

Run like a refugee
Bezoeker ervaart Run like a refugee
Edward Tetteroo, van This Page Amsterdam, vertelde over het maken van het VR Project Run like a refugee waarbij hij kort inging op de techniek, hardware en software voor het ontwikkelen van dit VR Project. Als bonus mocht een van de deelnemers een stellage uitproberen door in de huid van een vluchteling te kruipen en zo met VR te ervaren hoe het voelt voor een vluchteling om onterecht veroordeeld te worden, in de gevangenis te zitten, te ontsnappen, door mijnenvelden te rennen en daarmee te vluchten voor je leven.


Praktijkvoorbeelden VR in de klas
Kunstenaar en Augmented Reality ontwerper Sander Veenhof, bedenker van o.a. OutdoorVR, werkt vooral met basischoolklassen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs, waarbij hij zijn Augmented Reality (AR) en VR projecten inzet om op een leuke manier het onderwijs te laten kennismaken met VR. Een van zijn projecten bestaat uit 4 fasen, waarbij veel zelfoplossend vermogen van de leerlingen gevraagd wordt voor het doorgronden van een probleem. Veenhof besprak ook de voor- en nadelen van VR in het onderwijs. Zijn ervaring leert dat omdat VR vooral zelfstandig gebruikt en ervaren wordt, dat je als docent moet oppassen om niet het contact met de leerlingen te verliezen. Hij werkt daarom vaak in tweetallen of kleine groepjes die elkaar ondersteunen.

Forum
Forum discussie met Dick en Sander

De plenaire discussie en de centrale vraag "VR in het onderwijs: ja of nee?" zorgde opvallend genoeg voor enigszins sceptische reacties van de Saxion'ers uit het publiek. Gebrek aan doorontwikkelde software én aan budget werden als belemmerende factoren genoemd. De aanwezige collega's, werkzaam op middelbare scholen en al volop bezig met VR in het onderwijs, riepen enthousiast: "Virtual Reality: Gewoon Doen!".
Tip
Op Twitter kun je zoeken op #vriho2016, #vriho en @vriho voor meer tweets en reacties op dit symposium.

Geplaatst door: Mirjam