woensdag 18 december 2019

Your own special way

A few months ago I wrote a blog about my experiences with Diversity and Inclusion.

I learned that despite the differences between people we have to make sure that we don't exclude people.

And I become aware that diversity and going your own special way enrich our live.

This seems to me a nice Christmas thought.

Watch this video and see how an attentive gesture can make a difference:Saxion Bibliotheek Team
 wishes everyone a
 Merry Christmas and a Happy New YearText: Doro
Video: YouTube

maandag 16 december 2019

Renate en Sarah van Saxion Research Services vertellen over onderzoeksondersteuning en RDM


“Onderzoek in Uitvoering” was dit jaar het thema van het SIA-congres dat half november in Nieuwegein plaatsvond. In lezingen, workshops, debatten en ontmoetingen draaide alles om praktijkgericht onderzoek binnen hogescholen. Saxion was goed vertegenwoordigd in het inhoudelijke programma en leverde een bijdrage aan vijf van de twaalf presentaties tijdens het congres. Sarah Coombs en Renate Mattiszik, beiden verbonden aan Saxion Bibliotheek en Saxion Research Services (SRS) doen verslag.


Het thema sloot aan op de fase waarin Saxion zich bevindt
Renate Mattiszik, werkzaam als Data Librarian binnen Saxion: “SIA is één van de grootste subsidieverstrekkers voor hbo-onderzoek en organiseert dit congres jaarlijks. Het thema van dit jaar sloot goed aan op de fase waarin onderzoeksondersteuning binnen Saxion zich inmiddels bevindt. Vanuit SRS, waarin een aantal Saxion-afdelingen samenwerken, ondersteunen we onze onderzoekers bijvoorbeeld met de Research Drive. Op verzoek van SURF, waarmee we als eerste klant een pilot draaiden, hebben we vanuit Saxion verteld over hoe we deze cloud-toepassing binnen onze hogeschool inzetten. Onderzoeker Gerald Ebberink, verbonden aan het Saxion-lectoraat Nanotechnology, deelde zijn ervaringen als gebruiker. Vervolgens hebben we toegelicht hoe Saxion Research Services is opgezet en hoe we vanuit die dienst het werken met de Research Drive ondersteunen. Tenslotte zijn we nog iets verder uitgezoomd: Hilke Koers van SURF legde uit hoe de Research Drive is ontwikkeld en wat de plannen voor de toekomst zijn.”


Saxion-ervaringen met het gebruik en de ondersteuning van de Research Drive
Sarah Coombs, adviseur voor Research Support binnen Saxion, vult aan dat Saxion destijds zelf contact zocht met SURF om te onderzoeken in hoeverre de clouddienst ingezet kon worden om binnen de hogeschool een slag te slaan met het centraal opslaan en (met externen) delen van onderzoeksdata. Gangbare platforms als Dropbox, Evernote, OneDrive en Google Drive werden weliswaar door onderzoekers ingezet, maar vormden geen gegarandeerd veilige omgeving om data op te slaan en te delen. Sarah: “Onderzoekers moesten hun data kwijt en zochten zelf naar dit soort oplossingen. De organisaties achter dit soort platforms zijn niet altijd betrouwbaar als het om privacy gaat. De komst van de AVG gaf, naast de steeds verdere verzuiling van het datalandschap, meer dan voldoende aanleiding om als hogeschool te zoeken naar een centrale en veilige oplossing voor het stallen en gebruiken van onderzoeksdata. Gerard Ebberink kon in zijn presentatie als directe gebruiker van onze Saxion Research Cloud Drive vertellen hoe hij met zijn onderzoeksteams van die verschillende platforms is overgegaan naar deze centrale Saxion-clouddienst.”


Hoewel SURF, gevoed door de resultaten uit de Saxion-pilot, nog stevig verder ontwikkelt aan de Research Drive, heeft de clouddienst zijn weg inmiddels ook binnen de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) gevonden. Fontys en de Hanzehogeschool verkennen momenteel de mogelijkheden van de Research Drive voor hun eigen onderzoekslandschap.


“We geven persoonlijke uitleg of workshops aan onderzoeksteams, nemen de onbekendheid weg en helpen onderzoekers op weg.” – Renate Mattiszik

Binnen Saxion is de Saxion Research Cloud Drive steeds meer gemeengoed aan het worden. Directe ondersteuning in het gebruik vindt plaats via SRS. Renate: “Zodra een onderzoeker zijn onderzoeksproject begint in te richten voor de uitvoerende fase, krijgt hij toegang tot een gedeelte van de Research Cloud. Vanuit SRS is er een datasteward beschikbaar, die de onderzoeker wegwijs maakt in de cloud: hoe ga je data delen , met wie ga je welke data delen,  en hoe houd je je informatie goed geordend? Maar ook: waar moet je aan denken als je data deelt? We geven persoonlijke uitleg of workshops aan onderzoeksteams, nemen de onbekendheid weg en helpen onderzoekers op weg. Daarna kunnen zij zelf vormgeven aan hun onderzoek en het stallen en gebruiken van de data. SRS komt in een volgende fase weer aan bod. Als het onderzoek is afgerond, helpen en adviseren wij bij het overzetten van de data. Voor lange termijnopslag in de Repository en bij het open access beschikbaar stellen ervan, als dat van toepassing is. We geven daarbij advies. Bijna altijd is dat maatwerk, want elk onderzoek heeft zijn eigen kenmerken en randvoorwaarden.”


“Je ziet dat de techniek stagneert, als er nog nagedacht wordt over een beleidsrichting.” – Sarah Coombs

Als pilot-afnemer van de Research Drive bevindt Saxion zich in de experimentele voorhoede van het centraal faciliteren van de veilige clouddienst voor onderzoeksdata binnen hogescholen. Dat proces verloopt met vallen en opstaan. Sarah Coombs is daar eerlijk over: “Niet alles gaat natuurlijk vlekkeloos, maar dat hoort bij pionieren. Vanuit SRS proberen we steeds een schakel te zijn tussen SURF als ontwikkelaar en onze onderzoekers als gebruikers van de Research Drive. Als we kijken naar wat de Research Drive op papier qua datavolume aan zou moeten kunnen, dan zien we dat nog niet altijd terug in de praktijk. Toch zetten we belangrijke stappen. Niet alleen voor onszelf als Saxion, maar ook om andere hogescholen een goede start te kunnen bieden.”


Seinen op groen
Die start zit hem niet alleen in het technisch inbedden van de Research Drive in het ict-landschap binnen de hogeschool, maar begint volgens Sarah en Renate met maken van beleidskeuzes. Het beleid is uiteraard niet in beton gegoten, maar moet meebewegen met het sterk in ontwikkeling zijnde vakgebied. Sarah: “Je ziet wel dat de techniek stagneert, als er nog nagedacht wordt over een beleidsrichting. Bij Saxion stonden wat dat betreft de seinen op groen. Bijvoorbeeld door het vaststellen van richtlijnen waarmee onderzoekers naar centrale dataopslag geleid worden. We hebben er destijds ook voor gekozen twee landelijke experts op het gebied van Research Data Management mee te laten denken over het vormgeven van ons eigen RDM-beleid. Ik denk dat dat een goede zet is geweest.”


Tijdens het SIA-congres was Saxion betrokken bij de workshops:
·         De Kennisketen in gesprek (Marjolein den Ouden – lector Technology Health & Care)
·         L.INT-lectoren: spagaat of bug? (Aleksander Andreski – associate-lector Nanotechnologie)
·         SURF Research Drive: een cloud-oplossing voor dataopslag en samenwerken aan onderzoek (Gerald Ebberink – onderzoeker Nanotechnology, Sarah Coombs – adviseur Research Support, Renate Mattiszik – Data Librarian)
·         Maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek (Sarah Coombs – adviseur Research Support)
·         Impact en ethiek van techniek (Steven Dorrestijn – lector Ethiek & Technologie)

Het volledige programma is nog toegankelijk.tekst: Anne Hurenkamp

woensdag 11 december 2019

My first vlogVandaag was het extra druk in Saxion Bibliotheek Deventer.
De bibliotheek bood in samenwerking met de Saxion VideoUnit diverse activiteiten en workshops aan.

De kunst van het vloggen

Als informatiespecialist leek het me interessant om mee te doen.
Ik koos voor deelname aan de workshop Vloggen. Samen met studenten van ACT, die extra uit Enschede hier naartoe waren gekomen en nog twee collega's van ICTO kreeg ik uitleg over de kunst van het vloggen. Vlogtrainer Lars van Taaluilen leidde  onze workshop en hij bracht ons de beginselen van het vloggen bij. En natuurlijk hoort bij een workshop ook een actief gedeelte waar ik zelf aan de slag moest. De opdracht luidde: maak zelf een opname!

Hieronder vind je  het onversneden filmpje dat ik heb opgenomen:


Met de hele groep  bekeken we "my first vlog". Ik kreeg  tips waar ik de volgende keer op zou kunnen letten. Zo moest ik bijvoorbeeld meer rekening houden met licht en geluiden en beter in de cameralens kijken.

Helaas was er geen tijd meer om het filmpje te bewerken en moeten jullie het doen met de "rauwe" versie. Het was een interessante en leerzame workshop. Wie weet, maken we in toekomst meer Saxion Bibliotheek vlogs.

Tekst en video: Doro Heine

woensdag 13 november 2019

Sta je aan of sta je uit?

Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de weg? Wanneer kies jij om aan of uit te staan?

Kom op 3 december naar Saxion Bibliotheek Enschede of
op 11 december naar Saxion Bibliotheek Deventer.

Tussen 10.00 en 15.00 uur kun je

 • ervaren of jij van je smartphone af kunt blijven
 • ontdekken waarom studeren met video zo effectief is
 • zelf het allergevaarlijkste nepnieuws maken
 • je eigen wereld creëren met een greenscreen
 • leren vloggen in een lesuur
 • de Horen, Zien en Swipen lijst ontdekken, met mediaverhalen die jij gezien móet hebben
 • ontdekken wat je met podcasts in het onderwijs kunt
 • aan de slag met een 360 graden-camera
 • werken met VR- & AR-apps en –tools
 • ontdekken welke informatie de bibliotheek heeft over mediawijsheid


…of neem via video.saxion.nl een kijkje op afstand via onze 360 graden-livestream!
Saxion Bibliotheek en de Saxion VideoUnit nodigen je van harte uit!

dinsdag 8 oktober 2019

7e editie van de APA Manual

Op 1 oktober verscheen de 7e editie van de Publication Manual of the American Psychological Association.

In de nieuwe editie zijn er richtlijnen veranderd voor het verwijzen in de tekst en het vermelden van publicaties in de bronnenlijst.

Hierbij alvast een aantal wijzigingen:
 • bij het vermelden van de uitgever wordt de plaatsnaam weggelaten, 
 • bij een webpagina wordt ook de naam van de website vermeld (behalve als auteur/organisatie en naam van website gelijk zijn)
 • bij e-books wordt ook de naam van de uitgever vermeld.

De Werkgroep APA, verantwoordelijk voor De APA-richtlijnen uitgelegd (2e editie), bekijkt de komende maanden de 7e editie en maakt een overzicht van alle wijzigingen die betrekking hebben op de Nederlandse handleiding. Vervolgens wordt bekeken welke wijzigingen worden overgenomen in een eventueel 3e editie. Het valt nu nog niet te zeggen wanneer dit zal gebeuren.
Als lid van de Werkgroep APA zal ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Zie voor meer informatie de blog van The APA-Team van HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) 

Marij. 

maandag 30 september 2019

Deutsche Ausgabe: De APA-richtlijnen uitgelegd

Auf vielfachen Wunsch wurde am 18. September die deutsche Ausgabe "Erläuterung der APA-Richtlinien: Ein praktisches Handbuch für die Quellenangabe im Hochschulwesen" veröffentlicht.
Es handelt sich dabei um die Übersetzung des niederländischen Handbuchs "De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs".  Die deutschsprachige Ausgabe wurde ebenfalls von der Werkgroep APA (APA-Arbeitsgruppe), an der ich im Auftrag von Saxion teilnehme, zusammengestellt und steht als kostenloser Download zur Verfügung.

Diese Publikation erscheint nur als Download, aber die PDF-Datei ist zum Ausdrucken und Binden geeignet.
Es wurden keine Richtlinien geändert; die Richtlinien sind identisch mit den niederländischen APA-Richtlinien.

Für eine englischsprachige Ausgabe hat die Arbeitsgruppe keine Genehmigung der American Psychological Association erhalten.
Die Tilburg University hat die Citing Sources According to APA Guidelines gemäß den APA-Richtlinien erstellt.

Als kleine Zugabe habe ich hier für Euch die Beschreibung des Handbuches nach APA gemacht:

Werkgroep APA. (2019). Erläuterung der APA-Richtlinien: Ein praktisches Handbuch für die Quellenangabe im Hochschulwesen [De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs]. Abgerufen am 30 September 2019, von  https://www.auteursrechten.nl/apa

Marij.

vrijdag 6 september 2019

Gratis online cursus Big Data en statistiek


Deze week is de gratis online cursus over Big Data en statistiek gestart. Hoe ga je te werk met big data? Hoe verzamel je de juiste data? En hoe kun je deze het beste analyseren en visualiseren? De cursus is het resultaat van de samenwerking tussen de OU, de CBS Academy en Zuyd hogeschool. Aansluiten bij dit zes weken lopend traject kan nog.


Dit traject kan gratis worden gevolgd, maar kan ook worden afgerond met een officieel certificaat van de Open Universiteit. Dit traject gaat van start op 2 september 2019. De gecertificeerde variant kost €100,-. Je bent per week ongeveer 4-5 uur bezig met het bestuderen van instructies, voorbeelden en het maken van opdrachten. Om een certificaat te behalen moeten de opdrachten met een voldoende zijn afgerond. Je ontvangt tevens een feedback op je ingeleverde opdrachten.

Meer informatie en aanmelden kan op de website: Big data en statistiek

Marij.