dinsdag 31 maart 2020

Volg de nieuwstrends rond COVID-19

Hoe ontwikkelt het nieuws zich, als we kijken naar de berichtgeving rond COVID-19 en de coronacrisis? LexisNexis, uitgever van onder andere de NexisUni-databank, stelde een speciale Newstracker samen. Met de infographics kun je een aantal nieuwstrends live volgen.


Infographics en trends
Wat zijn bijvoorbeeld de meestgelezen artikelen uit nieuwsbronnen (online en print), van blogs en sociale platforms? Hoe wordt er geschreven over de manier waarop de crisis ons dagelijks leven beïnvloedt? Van panic buying (hamsteren) tot schoolsluiting, van social distancing tot thuiswerken. Hoe verschuiven die trends gedurende het verloop van deze coronacrisis? Welke landen en werelddelen zijn dagelijks het meest prominent in het nieuws? Bekijk en volg de Global Media and News Tracker van LexisNexis over COVID-19 hier.

Bron: https://bis.lexisnexis.com/COVID-19


NexisUni: zoeken in dag- en opiniebladen
Via onze databank NexisUni kun je daarnaast snel een eenvoudig zoeken naar artikelen uit een groot aanbod Nederlandse dag- en opiniebladen. NexisUni, beschikbaar voor alle Saxion-studenten en -medewerkers, is onderdeel van LexisNexis, dat de Newstracker samenstelde. Heb je vragen over het gebruik van NexisUni, mail ons via libraryservices@saxion.nl. Ben je Saxion-medewerker, dan kun je bovendien rechtstreeks contact opnemen met je accountmanager van Saxion Bibliotheek.Door: Anne Hurenkamp

maandag 30 maart 2020

Nieuwe databank via Saxion Bibliotheek: NEN Connect

Vanaf vandaag kun je via Saxion Bibliotheek gebruik maken van NEN Connect: de online database met alle normen van NEN.

Met NEN Connect heb je toegang tot:

- Alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA, HKZ)

- Alle in Nederland aanvaarde Europese en internationale normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC en NEN-IEC)

- Alle internationale normen (ISO en IEC)

- Praktijkgidsen van NEN

- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) Je kunt NEN Connect vanaf elke werkplek binnen en buiten Saxion raadplegen via deze link. Let op: normen vallen ook onder het auteursrecht. Lees hier meer over het NEN Auteursrecht.

Heb je vragen? Neem contact op met de bibliotheek via: libraryservices@saxion.nl

Ben je medewerker of docent, dan kun je ook rechtstreeks contact opnemen met je accountmanager van Saxion Bibliotheek.

maandag 16 maart 2020

Saxion Bibliotheek tot 1 juni gesloten. Wel online geopend.

English below
Vanwege de uitbraak van het Coronavirus zijn alle Saxiongebouwen en dus ook de vestigingen van Saxion Bibliotheek van17 maart tot 1 juni gesloten. Toch willen we je, op afstand, zo goed mogelijk van dienst zijn:
 • Geleende boeken mag je tot die tijd houden.
 • We brengen voor deze periode geen boetes in rekening.
 • Eventuele herinneringen mag je negeren.
 • Onze databanken en online diensten zijn beschikbaar vanuit huis. Installeer Lean Library in je browser voor eenvoudige thuistoegang.
 • Vragen over onderzoeksondersteuning kun je mailen naar: researchservices@saxion.nl
Neem voor vragen contact op via e-mail: libraryservices@saxion.nl
Saxion Bibliotheek probeert zo goed mogelijk de online dienstverlening in stand te houden. We rekenen op jullie begrip. Updates volgen via search.saxionbibliotheek.nl.
Blijf gezond, blijf thuis!
Saxion Bibliotheek
========================
Due to the outbreak of the Corona virus, all Saxion location, including Saxion Library will be closed until at least June 1.
 • You may keep your borrowed books for the time being.
 • We will not calculate fines for overdue books. 
 • You may ignore any and all reminders you receive.
 • Our databases and online service are available from home. Install Lean Library in your browser for easy access.
 • For questions about research support, mail to: researchservices.@saxion.nl.
You can contact us via email: libraryservices@saxion.nl
Saxion Library strives to provide normal online services as much as possible. We count on your understanding. Updates will be announced on search.saxionbibliotheek.nl.
Stay safe, stay at home!
Saxion Library

vrijdag 13 maart 2020

Let's go digital


Het coronavirus houdt Nederland in de greep. Er wordt gehamsterd, handgels zijn moeilijk te verkrijgen evenals wegwerphandschoenen.


Saxion Bibliotheek probeert zo goed als mogelijk de dienstverlening in stand te houden.

Wist je trouwens dat Saxion Bibliotheek een groot aantal digitale bronnen aanbiedt?
Dus, als je niet de deur uit wilt gaan en lekker thuis wilt studeren, dan kan je alsnog gebruik maken van de bibliotheek. Vanaf je eigen werkplek, waar ook ter wereld, kan je 24/7 onze digitale bronnen gebruiken. Gebruik om in te loggen je Saxion inlog en wachtwoord.

Kom lekker langs in onze digitale bibliotheek!

Tekst en foto: Loanadonderdag 27 februari 2020

Zelfstandig informatie zoeken die je nodig hebt


Wist je dat Saxion Bibliotheek een informatievaardigheden website voor (eerstejaars) studenten heeft? 

De inzet van deze website is dat je leert zelfstandig de informatie zoeken die je nodig hebt.
Op de website vind je:

 • Hoe zoek ik? Het zoekplan met teksten waarin in 6 stappen wordt uitgelegd hoe je gestructureerd kunt zoeken plus 6 instructiefilmpjes
 • Test jezelf:  toetsen over effectief zoeken en APA
 • Handleidingen


Jij kunt stap voor stap het Zoekplan doornemen.

Lijkt het jou in eerste instantie veel tekst, maak dan een begin met alleen de filmpjes  te bekijken die bij een stap horen.
Wellicht word je daardoor gestimuleerd om je te verdiepen in de tekst.

Er zijn 6 toetsen opgenomen. 

 • 3 toetsen Effectief zoeken voor beginners, gevorderden en experts. 
 • 3 toetsen APA voor beginners, gevorderden en experts.

Bij elke vraag krijg je meteen goed/fout feedback.
Op het einde van elke toets krijg je de totale score te zien.


Waar vind je de website?De bibliotheek blijft bezig met het doorontwikkelen van de website. 
Zo zijn intussen de filmpjes ondertiteld in het Engels en werken we aan een Engelse vertaling van het Zoekplan.
Jouw feedback is welkom want jouw inbreng is waardevol voor ons om de website verder te vernieuwen/ te verbeteren.  
Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar library.services@saxion.nl of geef het door aan de medewerker van bibliotheekbalie. 
tekst: Doro
beeld: Saxion Bibliotheekmaandag 24 februari 2020

“Met het RIS gaan we het hele onderzoekslandschap van Saxion in kaart brengen.”

Met de invoering van het Research Informatie Systeem (RIS) zet Saxion een belangrijke stap in het faciliteren en monitoren van onderzoek. Hans Vossensteyn (Directeur Saxion Research & Graduate School) en Rudy Dokter (Business Informatie Manager Keten Onderzoek) leggen uit hoe lectoraten, academies, ondersteunende diensten en het College van Bestuur elkaar binnen het RIS gaan vinden. Daarbij draait alles om de planning, voortgang en output van Saxion-onderzoek.

Hans Vossensteyn & Rudy Dokter


Hans en Rudy, hoe en waarom zijn we tot het Research Informatie Systeem voor Saxion gekomen?

Hans: “Het inrichten van een systeem voor Research Datamanagement, kortweg RDM, was een belangrijke stap op weg naar het huidige RIS. De afgelopen twee jaar heeft Saxion hard gewerkt om een oplossing te creëren en in te richten waarmee we onderzoeksdata en -output kunnen opslaan. Het ontbrak aan een centraal systeem om dat veilig en met de juiste ondersteuning te doen. Daarnaast spelen er meer processen rond onderzoek waarbij onderzoekers ondersteuning nodig hebben en managers graag sturingsinformatie willen genereren. Het nieuwe RIS richt zich nu op het digitaliseren van kerninformatie over (gesubsidieerde) onderzoeksvoorstellen van Saxion onderzoekers en andere subsidieaanvragen. Op termijn komen daar andere functionaliteiten bij, zoals de voortgang en output van projecten.”

Rudy vult aan: “Vanuit mijn rol als Business Information Manager was ik betrokken bij het RDM-project. Goed samengevat kun je zeggen dat we nu de Saxion Research Cloud Drive en de Saxion Repository in de lucht hebben. Via de Cloud Drive werken onderzoekers tijdens hun onderzoekstraject samen. Dit is ook de plek waar ze hun data in die fase kunnen stallen. Niet meer via eigen oplossingen, zoals Google Drive of Dropbox, maar in een cloud drive die we met SURFsara hebben vormgegeven. De Repository is, in het verlengde daarvan, de plek om onderzoeksoutput uiteindelijk te stallen. Dat archief fungeert als bewaarplaats. Kan en mag de onderzoeksoutput openbaar gemaakt worden, dan regelen we dat vanuit de Repository.”


Waarom zet Saxion nu de stap van RDM naar het Research Informatie Systeem? Wat biedt het RIS, boven die RDM-toepassingen?

Hans: “Naast het managen van onze research data, willen we binnen Saxion alle processen rond onderzoek inzichtelijk maken. Dat gebeurt voornamelijk op het gebied van subsidiemanagement. Wanneer er een zogenaamde call van een subsidieverstrekker komt, dan kunnen onze lectoraten er voor kiezen een onderzoeksvoorstel en subsidieaanvraag in te dienen. Dat is een heel proces, waar lectoren, ondersteuners, academiemanagers en ook ons College van Bestuur bij betrokken zijn. Ieder heeft daar zijn rol, in alle fases die we moeten doorlopen. We hebben bij Saxion ruim veertig lectoraten, er zijn dertien academies en vanuit de ondersteunende diensten zijn allerlei medewerkers vanuit hun eigen expertise bij onderzoeksondersteuning betrokken. Er is veel actie rond onderzoek en overal gebeurt wat. Onderzoek neemt ook bij de ene academie een prominentere plek in dan bij de andere. We zien veel verschil in hoe lectoraten zichzelf organiseren, hoe ze externe middelen verwerven. Op dat onderzoekslandschap binnen Saxion willen we graag meer zicht krijgen. Dat is de aanleiding om tot een Saxionbreed Research Informatie Systeem te komen.”


Kun je dan zeggen dat RDM en Subsidiemanagement samenkomen in het RIS?

Rudy: “Ja, zo kun je dat wel stellen. We hebben de processen rond de financiering van ons onderzoek in kaart gebracht. Voor het proces rondom subsidiemanagement lag er al een getoetste blauwdruk. Daarin zie je bijvoorbeeld dat het College van Bestuur en een academiedirecteur al in een vroeg stadium geïnformeerd willen worden, als vier lectoraten reageren op een call van een subsidieverstrekker. Ons RDM-project heeft dat structureren van het financieringsgedeelte eigenlijk in een stroomversnelling gebracht. We spreken nu terecht van een RIS. Dat dekt de lading beter dan RDM, dat alleen over research data gaat.”


Dus we gaan nu van beheren naar beheersen…

Hans: “Ja, je kunt het RIS zien als een systeem waarin we een workflow gebouwd hebben. Die workflow maakt het hele proces inzichtelijk: van een idee, via een aanvraag, die langs een aantal beslissers gaat, tot het moment waarop het onderzoek daadwerkelijk start. Het RIS stelt ons in staat onderzoek binnen Saxion te monitoren. Op alle niveaus. Een lectoraat kan zelf zien hoeveel aanvragen het vorig jaar heeft gedaan, hoeveel er succesvol waren, of dat juist de kleine of de grote subsidies betrof. Daaruit kun je op lectoraatsniveau, op academieniveau en ook op Saxionniveau, conclusies trekken en je strategie bepalen. Het gaat om grip krijgen met elkaar, een zuiver beeld hebben van wat we doen. Het RIS kan ons ook inzicht geven in verschuivingen en trends. Dat we, bij wijze van spreken, minder subsidies van verstrekker RAAK binnenhalen, maar steeds meer Horizon2020-gelden krijgen. Of juist ook van bedrijven en/of publieke instellingen.”


Wat kan zo’n RIS nog meer bieden?

Hans: “Het gaat niet alleen om volume en cijfers, maar ook om andere kennis rond onderzoek. Als jij een Horizon2020-voorstel wilt schrijven, dan kan het RIS je inzicht geven in welke collega ervaring heeft met dat soort voorstellen. Of wie er succes mee had. Daar kun je dan je licht opsteken Natuurlijk kan ik me voorstellen dat het vervelend kan zijn dat zo’n RIS ook inzicht geeft in wat niet gelukt is, maar ook dát is informatie waar je wat mee kunt. We werken allemaal met hart en ziel om met Saxion-onderzoek bij te dragen aan een betere maatschappij. Daar horen ook initiatieven bij die het niet, of nog niet, gehaald hebben. Als je een heel moeilijk te verkrijgen subsidie tóch binnenhaalt, dan weet je dat alle inspanningen het waard zijn geweest.”


Je hebt niet in één keer een compleet werkend RIS, neem ik aan.

Rudy: “Dat klopt, het RIS heeft een bepaald groeipad. Onder leiding van projectmanager Mieke Allersma-Droge en met procesdeskundige input van Julia van de Geijn hebben we ons nu, in projectvorm, gericht op de voorkant van de keten Onderzoek: het gedeelte dat over financiering gaat. De applicatie is er en alle partijen moeten er vertrouwd mee raken. De Saxion Research and Graduate School heeft inloopspreekuren georganiseerd. We ondersteunen daarnaast op technisch niveau met de IT Servicedesk. Inhoudelijk kunnen betrokkenen terecht bij Saxion Research Services. Alle lectoren hebben bericht gehad, met de uitnodiging hun nieuwe projecten in het RIS aan te melden. Dat betreft relatief basale informatie. Daarna is de academiedirecteur binnen het systeem aan zet, waarna het College van Bestuur kennis kan nemen van de ontwikkelingen.”


Hoe gaat het RIS zich daarna ontwikkelen?

Hans: “Met deze eerste versie richten we ons op de fase waarin onderzoeksaanvragen worden aangemeld en qua workflow langs alle betrokken Saxion-partijen worden geloodst. Een volgende stap is het inrichten van de fase waarin een onderzoek daadwerkelijk start. Ook daar hoort een procesgang bij. Een koppeling met de bestaande Repository, dat is ons archief met output, wordt daarnaast een belangrijke stap. Dan verbindt het RIS de informatie over verkregen subsidies met het onderzoeksproces en tenslotte met de output van het onderzoek. Dan hebben we het hele onderzoekslandschap van Saxion in beeld, zou je kunnen zeggen. We doorbreken zo de informatieverzuiling rond onderzoek, die er nu nog is.”


Dat zijn stappen…

Hans: “Voor die vervolgfases nemen we rustig de tijd. We doen niet alles tegelijk. Je hebt er niets aan om alles in één keer op de kop te gooien. We gaan er binnen Saxion gezamenlijk in meegroeien. Het RIS wordt hét registratiesysteem voor de hele keten rond onderzoek. Van de idee-, via de financierings- en onderzoeks-, naar de outputfase. Het systeem helpt ons steeds meer inzicht te krijgen in de University of Applied Sciences die we willen zijn.”


Anne Hurenkamp

woensdag 18 december 2019

Your own special way

A few months ago I wrote a blog about my experiences with Diversity and Inclusion.

I learned that despite the differences between people we have to make sure that we don't exclude people.

And I become aware that diversity and going your own special way enrich our live.

This seems to me a nice Christmas thought.

Watch this video and see how an attentive gesture can make a difference:Saxion Bibliotheek Team
 wishes everyone a
 Merry Christmas and a Happy New YearText: Doro
Video: YouTube