vrijdag 23 november 2018

I want to break free

Als je je diepste geheimen deelt met iemand, dan wil je graag dat het bij die ene persoon blijft. Delen is out of the question.

Maar wanneer je met een onderzoek bezig bent en je hebt online een wetenschappelijk artikel gevonden wat je goed kan gebruiken bij je onderzoek, is niet delen een heel ander verhaal. Niet delen betekent in dit geval dat je moet betalen om het artikel te kunnen lezen. Als je deze onderzoeksgevens zou willen hergebruiken kan dat aardig in de centen lopen. Zou het niet fijn zijn om niet tegen een paywall aan te lopen bij online artikelen van uitgeverijen? Ja natuurlijk.

De documentaire Paywall, the business of scholarship laat zien dat dit een wereldwijd probleem is. Je wilt immers kennis delen, het vakgebied op een hoger niveau brengen. Dat kan alleen als iedereen vrij toegang heeft tot wetenschappelijke artikelen.

Uitgeverijen verdienen bakken met geld aan het achter-slot-en-grendel-zetten van artikelen. Als bibliotheek heb je gewoon niet de financiële middelen om een licentie te kopen voor elke full-text databank. Het verdienmodel van uitgeverijen moet anders.

Het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) staat achter de ambitie uit het Nationaal Plan Open Science om in 2020 wetenschappelijke artikelen binnen het HBO 100% open access te publiceren.

Wil jij je steentje bijdragen en je onderzoeksgegevens open access publiceren? Waar kan je bij Saxion terecht om dit te bewerkstelligen?
Saxion Research Services (SRS) is dè one-stop-shop waar je terecht kan met je vragen over o.a.:

  • het opzetten van een datamanagementplan
  • het open access publiceren van je onderzoek
  • het aanvragen van een DOI


Donderdagmiddag 24 januari 2019 kan je een Kijkje in de Keuken nemen bij Saxion Research Services. Deze themamiddag wordt speciaal georganiseerd voor medewerkers van hogescholen die zich in hun eigen organisatie (willen gaan) richten op research support. De middag vindt plaats tussen 12.00-17.00 uur bij Saxion Hogeschool, Handelskade 75 te Deventer.

Wil je meer weten wat Saxion Research Services voor jou kan betekenen of wil je je aanmelden voor de themamiddag? Stuur dan een mail naar: researchservices@saxion.nl

Meer lezen over dit onderwerp:
Tekst: Loana

maandag 5 november 2018

Zes stappen voor het zoeken naar informatie: Big6

De Big6 is een model ontwikkeld door Michael Eisenberg en Robert Berkowitz in 1987 en is een internationaal erkende methode voor literatuuronderzoek.
"Deze methode is vrij simpel: hij bestaat uit zes regels waarmee je de zoekopdracht omschrijft, vervolgens op zoek gaat en deze resultaten evalueert" (Verhoeven, 2018 p. 61).


Ook bij trainingen en workshops die ik geef houd ik deze methode aan. Ik geef er dan de volgende toelichting bij:
 
1. Welke informatie ga je zoeken? 
    Definieer het probleem, de zoekopdracht. Formuleer  een zoekvraag en zoekwoorden.
    Voorbeeld:
    Zoekvraag: Welke invloed heeft de consumptie van koffie op het studiesucces van
    studenten?
    Zoekwoorden: koffie - studiesucces - studenten

2. Waar ga je zoeken? 
    Met de gevonden zoekwoorden zoek je bij verschillende zoekingangen:
  •     Google geavanceerd
  •     Databank Lexis Nexis  (via de Saxion bibliotheek)
  •     HBO Kennisbank
    Als duidelijk is wat je wilt weten zoek dan specifieker bij:
  •     Google Scholar
  •     Databanken van de Saxion Bibliotheek zoals Science Direct, Springer link etc.
3. Hoe ga je informatie zoeken? 
    Kies de juiste zoekstrategie. 
    Op de website van de Saxion Bibliotheek vind je onder "Mijn Favorieten" het digitale boekje:
    Slimmer Zoeken op internet (Sanders, 2013) ( (alleen toegankelijk voor Saxion studenten).

    Enkele zoekcommando's die je kunnen helpen met zoeken zijn:
    "" (dubbele aanhalingstekens) = precies zo moet het er staan
    -   (minteken) = sluit dit uit
    *  asterisk of sterretje = vul de leegte in
    ~  tilde  = zoek ook naar synoniemen

4. Resultaten bestuderen. Selecteer wat je nodig hebt.
    Is de informatie die je gevonden hebt betrouwbaar?
    Maak bij bronnen van internet gebruik van de checklist van bibliotheek Rijnbrink (webdetective).
 
    Er zijn speciale softwareprogramma's (Saxion bibliotheek heeft een abonnement op Endnote)
    waar je de bronnen kunt opslaan en waar je een korte annotatie kunt toevoegen. Je kunt natuurlijk
    ook in Word een document aanmaken waarin je de bronnen die je gevonden hebt noteert en er een
    korte annotatie bijschrijft.

5. Geeft de gevonden informatie antwoord op je vraag?
    Zet de geselecteerde informatie op een logische volgorde waarmee de zoekvraag kan worden
    beantwoord. Zorg voor correcte bronverwijzingen in de tekst en in de literatuurlijst. Gebruik
    hiervoor het APA boekje van Surf.

6. Resultaten evalueren. 
    Heb je voldoende informatie verzameld of moet je nog verder zoeken?
    Stel je zoekvraag / je zoektermen bij.
    Start eventueel een nieuwe zoekactie.


Literatuur:
Sanders, E. (2013).Slimmer zoeken op internet: Een praktische gids voor wie optimaal gebruik wil
            maken van het internet. Heemstede: Auteur.
Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek?: praktijkboek voor methoden en technieken (6e druk). 
           Amsterdam: Boom.Marij.

maandag 3 september 2018

Personalize your information needs


Everyone’s approach to information / research is unique. Start the new term with personalizing your information needs.
Do you know that database platforms offer a number of useful features to support you?
Creating a personal (user) account in a database enables you to get timely alerts about new content, to save your searches and to create a list of your favourite journals.

First step of personalization is to register as a user and to create an user account. Choose your database from SaxionLibrary. Check the possibility to register or sign up as a new user.
Next step is to create alerts. Depending on the database there are different types of alerts.
New Content alerts
tell you when a new issue published in your selected titles is available online. Latest article alerts tell you whenever new articles are published rapidly online, making new knowledge available to you in the shortest possible time. Citation alerts notify you whenever a record that you have chosen has been cited.
It is also possible to save searches and set a search alert on new content which match your search criteria.Saxion Library website also offers the possibility for personalization. Login on the website with your Saxion account and organize your favorite Saxion Library resources.
Each library resource has an add-on button (“My Favourites) which you can use to create your digital bookshelf, journal or video collection.
Just try and start with your favourite databases!

text and photo: Doromaandag 2 juli 2018

2500 Saxion-publicaties in de vernieuwde HBO Kennisbank

In de HBO Kennisbank vind je momenteel zo'n 2500 Saxion-publicaties. Dat zijn voornamelijk scripties, artikelen en rapporten die openbaar beschikbaar zijn. Uiteraard bevat de HBO Kennisbank meer. Je vindt er bijna 50.000 publicaties van in totaal 26 hogescholen. Een prachtige bron met praktijkgericht onderzoek en afstudeerproducten.


Open access publiceren stimuleren
Ruim 10 jaar na de lancering van HBO Kennisbank was het tijd voor vernieuwing. Naast een nieuw ontwerp om de toegankelijkheid van onderzoekspublicaties te vergroten, willen de aangesloten hogescholen nog meer nadruk leggen op open access publiceren. Het doel is om mensen te inspireren en het hergebruik van onderzoek te stimuleren. Zowel lectoren, docent-onderzoekers als studenten zorgen voor een doorlopende stroom aan interessante publicaties, zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerproducten. 


Ook voor bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de gebruikers van het portaal student is bij één van de betrokken instellingen. Tien procent van de gebruikers vertegenwoordigt organisaties op zoek naar kennis, waarmee zij hun dienstverlening of product kunnen verbeteren. Organisaties hoeven niet altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden maar kunnen putten uit het kwalitatief hoogstaande onderzoek beschikbaar op HBO Kennisbank. Duidelijk maken wat het portaal het werkveld biedt, is daarom ook een belangrijk speerpunt voor de vernieuwde HBO Kennisbank. 
Kennis zichtbaar en toegankelijk maken
Binnen hogescholen worden veel publicaties, zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten. De HBO Kennisbank heeft als doel om deze kennis zichtbaar en toegankelijk te maken. De aangesloten hogescholen, waaronder Saxion, willen hiermee mensen inspireren en het hergebruik van onderzoek stimuleren. 


vrijdag 15 juni 2018

APA met behulp van WORD

Er is bij SURF een handleiding verschenen die je helpt met het correct invoeren van de APA-richtlijnen met behulp van Word!

Veel studenten maken gebruik van bronnenbeheer van Word. Bij scriptiesupport zie ik echter dat de studenten die hiervan gebruik maken vreemde onjuistheden in de bronnenlijst en tekst hebben staan.De manier van invoeren bepaalt hoe een referentie in de bronnenlijst en tekst naar voren komt.

Voorbeeld:
In Word wordt bij de datum de maand eerst genoemd en daarna de dag (Engelse volgorde). Om de Nederlandse volgorde (dag, maand) aan te houden kunnen maand en dag omgewisseld worden (zie figuur).figuur. Bron bewerken in Word

Correcte bronvermelding in de bronnenlijst wordt dan:
Hogeschool geeft in Duitsland fysiotherapie. (2001, 30 augustus). De Telegraaf, p. 3.

Om deze en andere onjuistheden te voorkomen kun je gebruik maken van de online handleiding "De APA-richtlijnen toepassen met behulp van Word 2013 en Word 2016". 

Kort samengevat:

Als je gebruik maakt van de APA tool van Word:
Hulp nodig bij het zoeken en verwerken van literatuur: 
mail voor een afspraak in Deventer naar libraryservices@saxion.nl
mail voor een afspraak in Enschede naar libraryservices@saxion.nl

Marij.

dinsdag 12 juni 2018

RDM en onderzoeksondersteuning in het HBO: hoe doen we wat bij Saxion?

Op 22 januari van dit jaar werd Saxion Research Services (SRS) gelanceerd. Dat gebeurde tijdens een symposium in de hogeschool, waar onderzoeksondersteuning centraal stond. In SRS werken op dit moment Saxion Bibliotheek, Bureau Kwaliteitszorg, International Office, Saxion Research & Graduate School en Juridische Zaken samen om de onderzoeker in elke fase van zijn onderzoek te ondersteunen. SRS is bedoeld als een one-stop-shop: onderzoekers kunnen met al hun vragen bij één balie terecht.


Wat ging er aan vooraf?
Om goed in te kunnen spelen op de behoefte die er bij Saxion is aan onderzoeksondersteuning, brachten de samenwerkende partijen de onderzoeksketen in beeld en werkten zij nauw samen met vijf lectoraten die actief zijn op verschillende onderzoeksgebieden. Verantwoording, integriteit, reproduceerbaarheid, hergebruik van wetenschappelijk onderzoek en data: het zijn allemaal aspecten die gewaarborgd moeten zijn in de dienstverlening die SRS biedt. Door het leveren van een centraal georganiseerde ondersteuning krijgt Saxion bovendien beter inzicht in welke personen en partijen met onderzoek bezig zijn (geweest).De Saxion Repository
De website srs.saxion.nl fungeert als uitgangspunt voor de onderzoeker. De site bundelt alle relevante informatie rond het onderzoeksproces. Denk daarbij aan uitleg over Research Data Management (RDM), het datamanagementplan (DMP), subsidietrajecten, de AVG. Ook kan de onderzoeker zijn onderzoek via de website registreren. Daarmee opent hij een digitaal onderzoeksdossier in de institutionele repository, waar hij alle belangrijke documenten en data rond zijn onderzoek ter archivering (10 jaar) kan uploaden. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over het DMP, de geproduceerde data (raw, cleaned en final) en zijn uiteindelijke onderzoeksoutput. Zo nodig kan hij zijn documenten en data (open access) aan derden presenteren. Het inrichten van een institutionele repository en het meegeven van de juiste metadata stelt Saxion in staat om bijvoorbeeld managementrapportages uit te lezen en in de toekomst de impact van onderzoek beter in kaart te brengen.
Veilig werken met de Saxion Research Cloud Drive
Na het registreren van het onderzoek krijgt de onderzoeker tevens toegang tot de Saxion Research Cloud Drive. Dit is een cloud-omgeving die in samenwerking met SURFsara is vormgegeven en die het mogelijk maakt om data tijdens het onderzoeksproces veilig te delen met alle bij het onderzoek betrokken partijen. Dit kunnen ook externe partijen zijn.


Ondersteuning vanuit alle specialismen
SRS ondersteunt de onderzoeker bovendien bij het aanvragen van ORCID's, DOI's en ISBN's. De netwerkdienst helpt en adviseert bij het aanvragen van subsidie en het invullen van DMP's. Heeft een onderzoeker vragen over privacywetgeving, auteursrechten, FAIR-principles of academic English writing, dan kan hij daarmee bij de betrokken specialisten terecht. Net als voor ondersteuning bij contractonderhandelingen, wanneer hij te maken krijgt met publiceren en uitgeeflicenties.


Renate Mattiszik
Data librarianmaandag 4 juni 2018

Dwars door China, in het hart van Mediastad

Een kleine twee jaar geleden is de documentaire 'Langs de oevers van de Yangtze' op tv uitgezonden. Een documentaire over de reis van Ruben Terlou langs de Yangtze, de langste en drukste rivier van China. Tijdens deze reis laat Ruben de gewone Chinezen zien in hun dagelijkse leven, met hun dromen over de toekomst. Menigeen was onder de indruk van deze documentaire. Van de foto’s die Ruben tijdens deze reis heeft gemaakt was er een expositie in Museum Hilversum.


Het 'vervolg' van die documentaire 'Door het hart van China' is aan het begin van dit jaar uitgezonden. Iedereen die naar de eerste documentaire  heeft gekeken, had natuurlijk hoge verwachtingen over de tweede. En ja, Ruben heeft het waar gemaakt. Hij weet mens en omgeving mooi neer te zetten: in prachtige foto's, maar ook in de interviews.

Niet alleen ik, maar veel mensen die naar de documentaires hebben gekeken vragen zich af hoe hij het toch voor elkaar krijgt dat de geïnterviewden zo open zijn en zich zo kwetsbaar durven op te stellen.

De foto expositie bij de tweede documentaire heet 'Dwars door China' en is wederom te zien in Museum Hilversum. Dit keer is de tentoonstelling themagericht. Op de tweetalige banners, Nederlands en Chinees/Mandarijn, is info te lezen over de thema's. De tentoonstelling wordt ondersteund door interactieve beelden uit de documentaire.
Vanwege het grote succes is de foto expositie verlengd: tot en met 17 juni a.s. kan je de foto's van Ruben bewonderen.Tip 1: Als je naar de expositie gaat, let dan op details in de foto's. 

Tip 2: Leestips uit Saxion Bibliotheek
Voor informatie over China kan je de volgende libguides raadplegen:


Wil je tips over fotograferen?

Lezen over documentaires maken  kan je in: 

Tip 3: Heb je de documentaires niet gezien, dan kan je ze hier terugkijken.

Tekst en foto's: Loana